• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 80 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Anmälan: sista dag att anmäla sig är för Umeå den 14/10
Plats
: SF-Filmstaden, Östra Rådhusgatan 20 Umeå, middag på REX.
Tider: branschdag 09:50-17:00, middag 18.30.
Pris: branschdag med måltider (lunch & eftermiddagskaffe samt middag): 1 950 kr exkl. moms. Utan middag 1 350 kr exkl. moms. Branschdagar är öppna för SBMI:s medlemmar och myndighetspersoner inom t ex länsstyrelser och statliga verk. Kontakta oss så berättar vi mer om medlemskap.
Klicka på rubriken och läs om hotellförslag.

Läs programmet Umeå | Klicka för att anmäla dig.

Nu finns uppdaterat Bergmaterialindex samt Index 1011/1012 för kvartal 1 2016 under fliken Index och branschstatistik i menyvalet Info/Råd/Handböcker.

Den som planerar att spränga med mer än 10 ton sprängmedel i salvan måste minst sex veckor i förväg lämna in en Seveso-anmälan till länsstyrelsen. SBMI har tagit fram en vägledning som underlag för hanteringen av krav enligt den svenska Sevesolagstiftningen för bergtäkter som hanterar explosiva ämnen. 

En reviderad version av "Enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet" (160401) finns nu under fliken Täkttillstånd/Täkttillsyn i menyvalet Info/Råd Handböcker, tillgänglig för alla hemsidans besökare.

Fler nyheter