Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket betonar att det grundläggande syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är kopplat till styrningen av verksamheten. Tydliga rutiner, kunskap, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och samverkan på arbetsplatsen är viktigt. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet men för att det ska bli meningsfullt och effektivt måste denne samverka med arbetstagare och skyddsombud så att fler hjälps åt att upptäcka de risker som kan finnas i arbetsmiljön.

pdfIntroduktion till Riskbedömning 112.73 KB

docBilaga 1 Exempel på risker i täkter och åtgärder för att minska risker 198 KB

docBilaga 2 Blankett för riskbedömning 197.5 KB

docBilaga 3 Tänk efter före 71.5 KB

docBilaga 4 Tillstånd för entreprenör att utföra arbete i täkt 83.00 KB

 

Tillbuds- och olycksfallsanmälan

pdfFakta Tillbuds- och olycksfallsanmälan 34.65 KB

 

Allvarlig olycka

Med ett noggrant systematiskt arbetsmiljöarbete minimerar man riskerna på arbetsplatsen. Det går dock aldrig att helt skydda sig mot olyckor och incidenter. Om det värsta skulle inträffa bör man vara förberedd.  

pdfChecklista Allvarlig Olycka (anslås exempelvis i fikarum/kontor) 208.61 KB

pdfFickfolder Allvarlig Olycka (för personal att bära med sig på arbetsplatsen) 33.18 KB

Fickfoldern Allvarlig Olycka kan beställas från SBMIs kansli. Kontakta Leena Eriksson.

  

Säker Täkttrafik

En oreglerad täkttrafik i en täkt där många fordon är i rörelse samtidigt innebär många risker. Med en klok trafikstyrning minskas riskerna avsevärt. 

docChecklista Säker Täkttrafik 131.5 KB

pdfBrev mobilförbud i täkt 84.72 KB

pdfSkylt om mobilförbud (med text) 109.55 KB

pdfSkylt om mobilförbud (utan text) 33.58 KB


Film om trafikstyrning

saker takttrafik


Film om trafikseparation

trafikseparation

Film om dammbekämpning SBMI 2016

dammbekampning

pdfDammbekämpning i täkter och på vägar – Vägledning för platschefer 3.24 MB

pdfDammbekämpning i täkter – erfarenheter från MinBaS 1.62 MB

 

Elsäkerhet

pdfElsakerhetsverket Rapport från tillsyn 2015 795.55 KB

 

Andra råd

pdfHur man bygger upp och driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 59.07 KB

pdfVad är arbetsmiljö? 33.32 KB

 

Styrande dokument

Olika myndigheter ställer krav på täkter. SBMIs medlemmar ges  tillgång till styrande dokument och föreskrifter som rör alla delar av verksamheten. Det handlar bland annat om kemikalier, arbetsrätt, krav på skyddsutrustning och riskanalyser.

Logga in som medlem för att nå dokumenten som då presenteras här nedan.