• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) tar nu ett viktigt steg för att stärka bergmaterialindustrins systematiska arbete med att främja biologisk mångfald. Initiativet, som stöds av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, syftar till att ta fram en branschgemensam färdplan som tydliggör branschens åtagande och identifierar vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta.

Läs mer

Som ett led i Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse så träder 1 januari 2025 ny regelstruktur i kraft.

De 2 300 paragraferna i nuvarande 67 föreskriftshäften har sorterats in i 15 nya föreskriftshäften.

Reglerna är innehållsmässigt i stort sett desamma. Ett viktigt undantag är reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare (AFS 2023:3) där det har tillkommit nya regler som förtydligar ansvar och uppgifter framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen.

Läs mer

Branschdagen är på Scandic Göteborg Central, Vikingsgatan 7, 031-751 56 00. Bäst parkeringsmöjligheter är det under gallerian i Östra Nordstan som finns nära. Efterföljande middag är på Scandic Göteborg Central. 

Pris för Branschdagen med måltider (för- och eftermiddagskaffe, lunch samt middag): 2 900 kr exkl. moms. Om du inte har möjlighet att vara med på middagen är priset 2 200 kr exkl. moms.

Läs mer

SBMI har under våren arbetat med att uppgradera den klimatfärdplan som togs fram inom ramen för Fossilfritt Sverige 2019. Den uppgraderade färdplanen syftar till att tydliggöra branschens prioriterade åtgärder och uppmaningar till andra aktörer för att klimatmålen ska kunna uppnås. Nu vill gärna få in synpunkter på utkastet. 

Vem kan lämna synpunkter? 

Alla som är medlemmar i SBMI kan lämna synpunkter på den uppgraderade färdplanen fram till den 12 augusti. 

Läs mer

Fler nyheter