• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Under våren 2023 har Finansdepartementet skickat en remiss om förändringar i upplägget för naturgrusskatten och avfallsskatten.

Förslaget är formulerat som: ”Avskaffande av den årliga automatiska uppräkningen av naturgrusskatten och avfallsskatten”. Skatten föreslås dock att vara kvar på en konstant nivå på 22 kr/ton. Detta innebär en höjning jämfört med dagens nivå på 19 kr/ton.

Läs mer

Det finns en stor efterfrågan på relevanta nyckeltal för att kunna mäta biologisk mångfald. Därför deltar SBMI sedan december 2022 i ett projekt som syftar till att utveckla ett praktiskt verktyg för att kunna värdera svensk och nordisk natur på ett transparent och jämförbart sätt – Changing Land Use Impact on Biodiverity (CLImB).   

Läs mer

Naturgrusskatten för 2023 höjs till 19 kr/ton och avfallsskatten fastställs till 634 kr/ton. Detta innebär höjningar med nästan 12 respektive 11 procent. Klicka på Läs mer för ytterligare information och länkar.

Läs mer

Från och med hösten 2024 kommer studenter på yrkeshögskolan Bergsskolan att kunna fortsätta studera vid Luleå tekniska universitet, LTU. Det innebär att det blir möjligt för yrkesutbildade att gå vidare och studera till en akademisk masterexamen.

Idag har en samsyn uppnåtts som möjliggör för studerande på yrkeshögskolan Bergsskolan i Filipstad att fortsätta vid Luleå tekniska universitet, LTU. 

Läs mer

Fler nyheter