• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 80 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Den 15 januari 2019 hålls SBMIs workshop om färdplanen för fossilfri bergmaterialindustri. Då har du möjlighet att påverka branschens färdplan för det viktiga klimatomställningsarbetet! Tveka inte att anmäla dig! Det är viktigt att  många perspektiv i branschen finns representerade i arbetet så färdplanen blir relevant för ditt företag! Deltagandet är gratis och under dagen bjuder SBMI på lunch och fika. Varmt välkommen att delta! pdfLäs mer i denna pdf

Samtliga presentationer från branschdagarna i Jönköping och Umeå finns på hemsidan under fliken Konferensdokumentation i menyvalet Info/Råd/Handböcker. 

SGU presenterade ny statistik under torsdagen 18:e oktober där man konstaterar att produktionen av ballast ökade under 2017. Denna trendökning påbörjades redan 2014 enligt SGU. Läs mer på SGUs hemsida.

Sedan år 2007 tar SCB fram ett kostnadsbaserat index. Avtal mot kund kan knytas till bergmaterialindex av den som vill avhända sig risker i långa leveranskontrakt. Uppdaterat index finns nu under fliken Index och branschstatistik i menyvalet Info/Råd/Handböcker.

Fler nyheter