• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Naturgrusskatten för 2023 höjs till 19 kr/ton och avfallsskatten fastställs till 634 kr/ton. Detta innebär höjningar med nästan 12 respektive 11 procent. Klicka på Läs mer för ytterligare information och länkar.

Läs mer

Välkommen till en workshop på ämnet Cirkulär bergmaterialförsörjning.

Workshopen arrangeras den 19 januari i Stockholm.

SBMIs workshop blir ett sätt att förankra och samla ihop den kunskap som olika delar av branschen besitter.

Läs mer

Från och med hösten 2024 kommer studenter på yrkeshögskolan Bergsskolan att kunna fortsätta studera vid Luleå tekniska universitet, LTU. Det innebär att det blir möjligt för yrkesutbildade att gå vidare och studera till en akademisk masterexamen.

Idag har en samsyn uppnåtts som möjliggör för studerande på yrkeshögskolan Bergsskolan i Filipstad att fortsätta vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Detta innebär att studenter som, efter att de läst tredje året på ingenjörsprogrammet Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, vid avklarade studier och examen kan fortsätta på LTU och studera Masterprogrammet Väg och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad, vid LTU under ytterligare två år. Det enda som krävs är att studenterna kompletterar utbildningen med två externa matematikkurser.

 

Läs mer

Frågan om hur entreprenadberg och schaktmassor från byggprojekt ska kunna cirkuleras har varit en långdragen process som SBMI aktivt har jobbat med under flera år. Nu har Naturvårdsverket lämnat förslag på reviderat regelverk som ska underlätta hanteringen. Bland annat föreslår myndigheten att mer material ska klassas som produkt istället för som avfall. I dagarna skickade SBMI in branschens remissvar på förslaget. Läs en intervju med SBMIs VD Mårten Sohlman.

Läs mer

Fler nyheter