• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Anmäl dig till SBMIs digitala branschseminarium den 30.e juni kl. 13-15!

Programmet innehåller bland annat:
 • BEAST: Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard: Uppdatering av produktlistor för bergmaterial
 • Så hanteras sulfidhaltiga bergmassor i utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm
 • Intervju: Cathis Elmsäter-Svärd, Byggföretagen. Om byggbranschen under pandemin och framtidsplaner.
 • Biologisk mångfald: backsvalor i mälardalen och Biologisk mångfaldhetsplan
 • Användartips Handbok säker täkt.
 • Minska effekttopparna vid eldrift i täkten.
 • Hurra, jag har använt mig av SBMIs tips för smart elektrifiering!
 • Volvo-projekt om elgrävare.
 • Fossilfritt Sverige, vad händer?
 • Nyheter från SBMIs leverantörsmedlemmar

Anmäl dig till branschseminarium. Klicka på rubriken för att läsa mer

Regeringens proposition om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis har antagits av riksdagen. 
Detta ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 
och om vissa undantag från lagen. 
Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2021 och upphör att gälla den 1 augusti 2021.

Läs mer på Åkeriföretagens hemsida

Regeringen beslutade idag (2021-01-28) att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Regeringen vill göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. Det är ett välkommet uppdrag för många SBMI-medlemmar som länge sett svårigheterna att använda framför allt entreprenadberg och schaktmassor på ett cirkulärt och effektivt sätt.

Hanteringen av massor fungerar inte tillfredställande i alla avseenden idag, vilket leder till omotiverade kostnader, både för samhället och branschaktörer,

Den 25:e november lanserades Industrins reformagenda.
Den globala ekonomin genomgår just nu den allvarligaste krisen sedan andra världskriget. Industrin är motorn i svensk ekonomi, samtidigt som den intar en nyckelposition i klimatomställningen. Hur får vi fart på tillväxten inom industrin så att omställningen kan bli verklighet?

Klicka på rubriken för att läsa mer och ladda ner reformagendan.

Fler nyheter