• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 80 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

SCB har under minst tjugo år haft i uppdrag att ta fram index 1011 och 1012 – stenmaterial oprocessat och processat. För cirka tio år sedan beslöt SBMIs styrelse att dessa index ska avvecklas. I avtal med markägare rekommenderade SBMI under alla år därefter att avtalen skulle justeras efter KPI (konsumentprisindex) då detta är en mer relevant indikator än 1011 och 1012. Under åren har index 1011 och 1012 flera gånger tagit oväntade språng uppåt. När SBMI sökt en förklaring till detta har SCB förklarat att täkter som man under lång tid haft som referensobjekt lagts ned, och man har varit tvungen att kontakta nya täkter för att få underlag. Då de gamla nedlagda täkterna legat i lågprisområden medan nya referenstäkter ligger i högprisområden har resultatet blivit att indexen tagit ett kliv uppåt. Det ser då ut som om hela Sveriges ballastindustri tar ut högre priser trots att priset i verkligheten legat helt still. SBMI har, på grund av att några medlemmar har tecknat långa markägaravtal knutna till index 1011 och 1012, fortsatt att betala SCB för att ta fram dessa index, men från och med årsskiftet 2018/19 upphör detta uppdrag till SCB. Inga fler uppdateringar av index 1011 och 1012 kommer att ske.