• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

I augusti 2020 fick Peter Ardö i uppdrag att se över systemet för miljöprövning med syftet att effektivisera processen med bibehållet miljöskydd. Betänkandet som presenterades den 13 juni innehåller flera viktiga åtgärder som kan göra tillståndsprocessen snabbare och effektivare.

IMG 3731

De av utredningens förslag som bergmaterialindustrin vill lyfta fram som positiva är främst:

 • Sätt en tydligare gräns för när det räcker med en anmälan istället för ansökan om tillstånd
 • Gör ändringstillstånd till huvudregel om verksamhetsutövaren ansökt om det
 • Förstärkt samråd för minskat kompletteringsträsk
 • Förtydliga kraven på vad en MKB ska innehålla och hur kraven ska bemötas
 • Stärk processmyndigheternas processledning genom ökad användning av tidsplaner
 • Samordna och vägled om riksintressen så att målkonflikter kan hanteras på nationell nivå

Flera av de förslag som framförs kan vara viktiga steg på vägen mot en snabbare, tydligare och mer rättssäker miljöprövning, säger Mårten Sohlman, vd för Sveriges Bergmaterialindustri. Det är viktigt att regeringen nu går vidare och genomför de positiva förändringar som utredningen föreslår.

Sveriges Bergmaterialindustri ser det som en viktig slutsats att utredningen avråder från att införa ett förtursförfarande som tydligt skulle motverka en effektivare prövning. Ett sådant förtursförfarande skulle verka kontraproduktivt genom att tillföra en prövning i prövningen i en redan alltför komplicerad process.

SBMI ser fram emot att studera förslagen i närmare detalj och bidra konstruktivt i den fortsatta processen.

Här kan du se pressträffen som hölls av regeringen i samband med överlämnandet:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/06/miljoprovningsutredningen-overlamnar-sitt-slutbetankande/

Här kan du se Svenskt Näringslivs seminarium med utredaren Peter Ardö:

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/hallbarhet-miljo-och-energi/miljoprovningsutredningen-hinder-eller-mojliggorare_1186949.html