• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

cirk workshop webb

 

Välkommen till en workshop på ämnet Cirkulär bergmaterialförsörjning.

Workshopen arrangeras den 19 januari i Stockholm och anmälningslänk kommer inom kort.

SBMIs workshop blir ett sätt att förankra och samla ihop den kunskap som olika delar av branschen besitter. Samtidigt skapas en gemensam bild av läget och hur bergmaterialindustrin bör arbeta framgent i frågan.
– Samhällets behov av bergmaterial kommer att vara fortsatt stort framöver, säger SBMIs vd Mårten Sohlman. Samtidigt kommer vi definitivt få se fler krav på en större andel cirkulärt material. Denna utveckling medför både risker och möjligheter för branschen. För att bidra konstruktivt i denna utveckling krävs krafttag och samverkan i många olika led. Därför är det viktigt att branschen samlas och tar ett ordentligt grepp om frågan.

Tveka inte att delta i workshopen och bidra med ditt perspektiv i denna viktiga framtidsfråga!

Anmäl dig här!