• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Detta innebär att studenter som, efter att de läst tredje året på ingenjörsprogrammet Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, vid avklarade studier och examen kan fortsätta på LTU och studera Masterprogrammet Väg och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad, vid LTU under ytterligare två år. Det enda som krävs är att studenterna kompletterar utbildningen med två externa matematikkurser.

Från och med hösten 2024 kommer studenter på yrkeshögskolan Bergsskolan att kunna fortsätta studera vid Luleå tekniska universitet, LTU. Det innebär att det blir möjligt för yrkesutbildade att gå vidare och studera till en akademisk masterexamen.

Idag har en samsyn uppnåtts som möjliggör för studerande på yrkeshögskolan Bergsskolan i Filipstad att fortsätta vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Detta innebär att studenter som, efter att de läst tredje året på ingenjörsprogrammet Bergsskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik, vid avklarade studier och examen kan fortsätta på LTU och studera Masterprogrammet Väg och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad, vid LTU under ytterligare två år. Det enda som krävs är att studenterna kompletterar utbildningen med två externa matematikkurser.

De två matematikkurserna som studenterna kommer att läsa är två befintliga kurser inom civilingenjörsprogrammen exempelvis vid Karlstads universitet. Det är kurser inom analys, geometri och linjär algebra. Studenterna som är intresserade av att läsa vidare på LTU kommer att läsa dessa två kurser under det sista året på Bergsskolan. Det innebär att studenterna är behöriga att, efter tre år på Bergsskolan, söka till masterprogrammet på LTU.

- Det här är mycket positivt för Bergsskolan och ytterligare ett starkt kvitto på att våra utbildningar håller hög kvalitet och är attraktiva både för näringslivet och akademin.

Det är också mycket glädjande att vi tidigare under terminen gjort klart med ett masterspår till KTH för ingenjörerna på metallutbildningen och nu är klara med ett masterspår till LTU för ingenjörerna på bergutbildningen, säger Jan Håkanson, rektor på Bergsskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har, tillsammans med Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF), arbetat i flera år för att öka rörligheten mellan yrkeshögskolan och högskolan. Nu finns två utbildningar i Sverige inom yrkeshögskolan som har möjlighet till masterspår efter 3 år. Båda finns på Bergsskolan i Filipstad i Värmland.

Alltsedan Bergsskolan bildades år 1830 har samarbete mellan olika lärosätena förekommit på flera sätt. Bergsskolan och LTU har även tidigare samarbetat med utbildningar och några av de lärare som undervisar på Bergsskolan undervisar även på LTU. Arbetet för att möjliggöra samsynen mellan Bergsskolan och LTU har utgått ifrån en arbetsgrupp med professorer, utbildningsledare, rektorer och antagningsenheten från båda lärosätena som har sett över möjligheterna för vidare studier från Bergsskolan.

En av lärarna som undervisar på Bergsskolan inom Geoteknik och Markbyggnad är Hans Mattsson, biträdande professor vid LTU. Under förra veckan mötte Hans Mattsson studenter på ett av Bergsskolans ingenjörsprogram för att informera om de behörighetskrav som de behöver uppfylla för att studera vidare på masterprogrammet, de två sista åren på civilingenjörsprogrammet på LTU.

- Den här samsynen är bra både för LTU och Bergsskolan. Det ger Bergsskoleingenjörerna även möjlighet att studera vidare. Vi på LTU är mycket glada för denna möjlighet att bredda rekryteringen till ett av våra masterprogram vid Luleå tekniska universitet, säger Hans Mattsson, biträdande professor på LTU.

Efter studier på Bergskolans tekniker- eller ingenjörsprogram kan man bland annat få jobb i gruv- eller bergmaterialindustrin.

Gruvindustrin:

Sverige står för 93% av all järnmalm som produceras inom EU, och en av de främsta producenterna även av övriga basmetaller. 2020 blev det mest produktiva året någonsin för den svenska gruvbranschen med cirka 87,9 miljoner ton producerad malm. En ökning med 2 procent från det tidigare rekordåret 2019. Gruvindustrin behöver rekrytera fler medarbetare med hög kompetens för att möta den ökade efterfrågan på metaller och sällsynta jordartsmetaller.

Bergmaterialindustrin:

Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara för samhällsbyggande. Bergmaterial är nödvändigt för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning. Varje år produceras och levereras cirka 100 miljoner ton bergmaterial, vilket gör det till en av landets största industriprodukter. Sveriges bergmaterialindustrier, SBMI, är branschorganisationen för producenter och leverantörer av bergmaterial samt branschens underleverantörer.

- Det är mycket glädjande nyheter för branschen att det blir möjligt att läsa vidare till Civilingenjör efter studier vid Bergsskolan, säger SBMIs vd Mårten Sohlman. Dels bidrar det till att göra Bergskolans ingenjörsutbildningar mer attraktiva för framtida studenter, och dels är det en fantastisk möjlighet för de som studerar på Bergsskolan idag, och funderar på att läsa vidare. Denna nya rörlighet mellan yrkeshögskolan och högskolan är något vi efterfrågat från industrin, och betyder mycket för branschens kompetensförsörjning.

För behörighet till Masterprogrammet Väg och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad på LTU (2år) krävs att följande fyra kriterier är uppfyllda.

-  Att intyg finns för examen från Bergsskoleingjör Berg- och anläggningsteknik vid Bergsskolan i Filipstad.

-  Att intyg finns att matematikkursen MAGA 52, Analys och geometri 7,5 Hp vid Karlstads universitet eller motsvarande är avklarad.

-  Att intyg finns att matematikkursen MAGA 53, Linjär algebra 7,5 Hp vid Karlstads universitet eller motsvarande är avklarad.

-  Att intyg finns på avklarad kurs i Engelska B eller Engelska 6 eller godkänt TOEFL-test.

Frågor besvaras av Jan Håkanson, rektor Bergsskolan, tfn 0709-350 171