• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Vid SBMIs styrelsemöte den 16/11 beslutades att uppdatera branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. En viktig del i denna revidering är branschens färdplansworkshop som vi kommer att genomföra den 25:e januari 2024. Färdplanen lanserades 2019, och mycket har hänt sedan dess. Sedan EUs Green Deal lanserades har fokus på dessa frågor ökat betydligt även från EU-håll, och det är viktigt att vi ska­par så bra förutsättningar som möjligt för branschen i denna snabba omställ­ning, säger SBMIs vd Mårten Sohlman.

Syftet med uppdateringen av färdplanen är att förankra och fördjupa den kunskap och det engagemang som finns i branschen. Samtidigt etablerar vi en gemensam bild av läget och en samsyn kring hur bergmaterialindustrin kan arbeta gemensamt med denna viktiga fråga.

-Vi har sett flera viktiga utvecklingssteg som har skett sedan färdplanen togs fram. Nu är det dags att utvärdera och växla upp arbetet när färdplanen genomgår en uppdatering, säger Lisa Sennström, hållbarhetschef på SBMI.

För att bidra konstruktivt i denna utveck­ling krävs krafttag och samverkan i många olika led. Därför är det viktigt att branschen samlas och tar ett or­dentligt grepp om frågan.
Tveka inte att delta i workshopen och bidra med ditt perspektiv i den­na viktiga framtidsfråga!

Ditt deltagande är givetvis kostnadsfritt!

Anmäl dig till SBMIs workshop 25/1