• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Regeringen införde 2017 en automatik i naturgrusskatten som medför en löpande höjning enligt en indexuppräkning enligt Lag (2017:1209). Uppräkningen innebär att skatten ska höjas motsvarande utvecklingen av det allmänna prisläget (juni till juni), plus ett årligt tillägg av två procentenheter, avrundat till närmaste hel krona.

Under sommaren 2023 remitterades ett förslag där det föreslogs att det årliga tillägget om 2 % ska tas bort.

SBMI svarade att vi är positiva till att detta tillägg på 2 % tas bort, med motiveringen att det inte finns ett ökat behov av miljöstyrning, då samhällets uttag av naturgrus idag är på en historiskt låg nivå, och fortsätter att minska.

Vid sitt sammanträde den 30 november 2023 fastställde regeringen den föreslagna ändringen, men beslutade samtidigt om en höjning av skatten till 22kr.

Från och med 2025 kommer alltså höjningen att följa utvecklingen av det allmänna prisläget (juni till juni), men utan det årliga tillägget på 2 %.

Naturgrusskatten för 2024 kommer att vara 22 kr.

Riksdagsbeslutet:

https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2023-12/SFS2023-755.pdf

Information från skatteverket:

Ändras naturgrusskatt från 1 januari 2024 | Skatteverket