• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.
Tider: 09.00 årsstämma, branschdag 10-17, middag 18.30. 
Program 
 • Social hållbarhet - en affärsstrategisk fråga, Erika Rydgren, Allbright Foundation
 • Regelförnyelsen, Leif Söderqvist och Christer Malmberg, Arbetsmiljöverket
 • Konjunktur i branschen, hur går det? Fredrik Isaksson, Byggföretagen           
 • Hållbarhetsrapportering (CSRD), Sofia Bildstein Hagberg, Svenskt Näringsliv
 • SBMIs uppförandekod, Lisa Sennström, SBMI           
 • SGUs arbete inom bergmaterialförsörjning till infrastruktur från ett försörjningsberedskapsperspektiv, Anneli Wirtén, SGU
 • Sveriges Beredskapsorganisation, Fredric Stany, MSB
 • SBMIs färdplan för fossilfri konkurrenskraft
 • Nya enhetliga villkor, Paulina Rautio, Paneo
 • Kriminella sprängningar – med täkters sprängämne?Jan Johansson, BEF
 • Elektrifiering trots svagt elnät – nya erfarenheter och idéer, Kristoffer Hofling, NCC
 • Anläggningssektorns klimatutsläpp, Ida Karlsson, Chalmers

Fler programpunkter tillkommer. 

Pris: branschdag med måltider (förmiddagskaffe, lunch & eftermiddagskaffe samt middag): 2 900 kr exkl. moms. Utan middag 2 200 kr exkl. moms. Deltagande enbart vid årsstämman (kl 09-10) är gratis för SBMI-medlemmar. 

Branschdagen är öppen för SBMIs medlemmar och myndighetspersoner inom t ex länsstyrelser och myndigheter. Vi vill främja möjligheten för representanter från myndigheter att delta vid branschdagen, och erbjuder därför 50 % rabatt för deltagare från dessa.

Studenter vid landets tekniska högskolor och Bergskolan i Filipstad får delta gratis, anmälan krävs dock.

Klicka här för att anmäla dig

Här kan boka hotellrum för specialpris på Radisson BLU Waterfront.

Möjligheten att boka hotellrum på denna länk försvinner 24 mars.