• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Seminarium vid Maskinmässan: SBMI-Projekt för fossilfri framtid

Vad har hänt sedan bergmaterialindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2019? Hur arbetar SBMI med att främja branschens klimatomställning? Hur går branschens klimatomställning?

SBMI bjuder in till en-timmes-seminarium vid maskinmässan på Solvalla.

Seminariet hålls i ATG-Logen torsdag 2 juni  klockan 9.30-10.30.

Mer information kommer!

Läs mer om Maskinmässan här.

Läs mer

Rysslands pågående invasion av Ukraina är en tragedi som kommer att orsaka lidande för det ukrainska folket, men också få stora geopolitiska konsekvenser.

I första hand går våra tankar till det ukrainska folket och de fruktansvärda direkta konsekvenser de tvingas uppleva.

Även det svenska näringslivet i stort kommer att påverkas av det osäkra läget. Hur ska vi som företagare agera i dessa sammanhang? Har du funderingar eller förslag kring vilket stöd du som företagare vill ha från SBMI kring denna situation så kontakta kansliet.

Läs mer

Under sin sista arbetsvecka som chef för finansdepartementet deltog nuvarande statsminister Magdalena Andersson i beslutet om att fastställa naturgrusskatten för år 2022. Naturgrusskatten för år 2022 är oförändrad på samma nivå som för 2021, 17 kr/ton.

Läs mer

På uppdrag av BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, har SBMI tagit fram ett företagsneutralt artikelnummerregister som när det används kommer underlätta automatisering, minska kostnader och öka effektiviteten i branschens elektroniska affärer.

Artikelnummerregistret hittas under Info/Råd/Handböcker och menyvalet Artikelregister, Avtal, Bergmaterialanvändning.

Läs mer