• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering har beviljats medel inom Vinnovas UDI steg 2. Målet för projektet är att minska den beräknade bullernivån med 10 dB på kross- och masshanteringsplatser i syfte att minska transporter, emissioner och byggkostnader. Projektet pågår 2020-2022 och parter är Tyréns, Ecoloop, ABT Bolagen, Maskin-Mekano, Stockholms stad, Tyresö kommun och Sveriges bergmaterialindustri. Budgeten är 5,8 miljoner varav Vinnova bidrar med 50 procent.

Läs mer på projektsidan.

SBMIs Björn Strokirk är årets vinnare av Bergteknikpriset med motiveringen att: han med ett enastående engagemang för branschen han företräder bidragit till att driva utvecklingen framåt inom frågor som berör och arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Bergteknikpriset delades ut under Epirocs årliga branschseminarium för beslutsfattare inom berg- och gruvindustrin.

Bergsskolan i Filipstad är återigen sin egen huvudman. Detta efter att Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat ge Bergsskolan tillstånd att starta fyra utbildningar med start hösten 2020.

Den 11:e november har SBUF, byggbranschens forskningsfond meddelat att de beslutat att bevilja medel till ett projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt beslutsstöd för miljöriskbedömning vid återvinning av bergmaterial i anläggningsprojekt. Initiativtagare till projektet är SBMI Sveriges Bergmaterialindustri och huvudsökande är Swerock. I projektet finns även representanter för Skanska, NCC, Svevia, Veidekke, Jehander och ett 30-tal andra företag och organisationer. Här kan du läsa pressmeddelandet