• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Finansdepartementet fastställde den 7 november 2019 naturgrusskatten för år 2020. Naturgrusskatten för år 2020 är oförändrad på samma nivå som för 2019, 16 kr/ton. Den förra regeringen införde en automatik i naturgrusskatten som medför en löpande höjning enligt en indexuppräkning enligt Lag (2017:1209). Uppräkningen innebär att skatten höjs motsvarande utvecklingen av det allmänna prisläget (juni till juni), med ett årligt tillägg av två procentenheter, avrundat till närmaste hela krona. Avrundningen gör att naturgrusskatten i detta fall är oförändrad trots den regelmässiga uppräkningen.

Här är en länk till beslutsprotokollet: Fastställande grusskatt

SBMIs tidskrift Stenkoll gavs ett nytt utseende och ett nytt formspråk lagom till årets första nummer. Nu har Stenkoll blivit nominerad till Publishingpriset i kategorin Verksamhetstidningar. Vinnaren koras den 5 november på Berns i Stockholm.

Vill du vara med och utveckla innovativa idéer för ett hållbart samhällsbyggande? Vill du träffa kollegor från andra delar av sektorn för att tillsammans hitta lösningar på komplexa problem? I innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande blir du en spelare som tillsammans med ditt lag bidrar med affärsmässiga lösningar som ger reell nytta!

Klicka på länken ovan för att läsa mer.

SGU håller för närvarande på att samla in information från de bergtäkter som producerar de bättre stensorterna för asfaltsten. Informera SGU om en täkts speciella materialegenskaper genom att ladda ner ett pdf-dokument med förklaringar och frågor.