• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Frågan om hur entreprenadberg och schaktmassor från byggprojekt ska kunna cirkuleras har varit en långdragen process som SBMI aktivt har jobbat med under flera år. Nu har Naturvårdsverket lämnat förslag på reviderat regelverk som ska underlätta hanteringen. Bland annat föreslår myndigheten att mer material ska klassas som produkt istället för som avfall. I dagarna skickade SBMI in branschens remissvar på förslaget. Läs en intervju med SBMIs VD Mårten Sohlman.

Läs mer

Inför valet skickade SBMI ut några frågor till samtliga riksdagspartier. Här är samtliga svar som inkom från de olika partierna. Samtliga partier svarade på SBMIs enkät, bortsett från Vänsterpartiet som lät meddela att det inte hade möjlighet att prioritera SBMIs förfrågan.

Läs riksdagspartiernas svar här.

Läs mer

Den 23 augusti inleds nästa ansökningsperiod om stöd vid klimateffektiva investeringar. Några exempel är elektrifiering av bergtäkter och produktionsprocesser, energieffektivisering, automatisering och digitalisering, investering i transportlastbilar som går på el, biogas eller vätgas, ökad återanvändning och återvinning med mera. Ansökan görs till länsstyrelsen. 

Läs mer

I augusti 2020 fick Peter Ardö i uppdrag att se över systemet för miljöprövning med syftet att effektivisera processen med bibehållet miljöskydd. Betänkandet som presenterades den 13 juni innehåller flera viktiga åtgärder som kan göra tillståndsprocessen snabbare och effektivare.

Flera av utredningens förslag bedöms som positiva för bergmaterialindustrin.