• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Före valet genomförde SBMI filmade intervjuer med ett antal politiker. Dels för att få veta hur respektive parti resonerar i frågor som är viktiga för bergmaterialindustrin, dels för att ge dem branschens bild av frågor som är viktiga för hela samhällsbyggandet. I samtalen utgick SBMI från den nyligen lanserade reformagendan liksom i den färdplan för fossilfri konkurrens som överlämnades i mars 2019. 

Se intervjuerna här.

Läs mer

I samband med SBMIs branschdag den 7 april lanserades bergmaterialindustrins reformagenda. 

Agendan innehåller konkreta förslag på hur samhällets bergmaterialförsörjning kan säkras inom tre olika temaområden:

 • Effektivisera miljöprövningen
 • Möjliggör cirkulära materialflöden
 • Främja fossilfria bergtäkter

Klicka på Läs mer för att se presentationsfilmen samt för att läsa SBMIs reformagenda och kommentarer från SBMIs VD Mårten Sohlman .

Läs mer

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ökade priser på drivmedel och el. För att stärka Sverige i denna extraordinära situation presenterar regeringen ett åtgärdspaket med insatser både på kort och lång sikt. Paketet innehåller bland annat en tillfälligt sänkt drivmedelsskatt till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk med början i juni 2022, och en frysning av reduktionsplikten på 2022 års nivå även under 2023.

– Vi presenterar ett exceptionellt åtgärdspaket för att möta prisökningar vi ser med anledning av Rysslands invasion, säger finansminister Mikael Damberg.

Läs mer

Under det senaste halvåret har elpriser och drivmedelspriser ändrats i en extrem takt. Redan fram till februari 2022 var prisutvecklingen kraftig, och sedan Rysslands invasion av Ukraina har dieselpriset gått upp ytterligare nästan 30 % på två veckor. Totalt sett har dieselpriset i stort sett fördubblats på 18 månader. Även andra råvarupriser skenar. Det är ett exceptionellt och utmanande läge vi befinner oss i, och vi förstår att läget är kritiskt för många SBMI-medlemmar.

Läs mer