• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Den 25:e november lanserades Industrins reformagenda.
Den globala ekonomin genomgår just nu den allvarligaste krisen sedan andra världskriget. Industrin är motorn i svensk ekonomi, samtidigt som den intar en nyckelposition i klimatomställningen. Hur får vi fart på tillväxten inom industrin så att omställningen kan bli verklighet?

Klicka på rubriken för att läsa mer och ladda ner reformagendan.

Läs mer

Regeringen beslutade den 20 augusti att uppdra åt en särskild utredare att se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på de ändringar och åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. SBMI ser fram emot att få bidra konstruktivt med viktig input från branschen till utredningen.

Klicka på rubriken för att läsa mer.

Läs mer

Information till dig i branschen: Trafikverkets utgångspunkt är att verksamheten följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter samt tillämpar försiktighetsprincipen. Behovet av ytterligare åtgärder bedöms kontinuerligt. Trafikverket får för närvarande många frågor om covid-19 och force majeure. Trafikverket kan inte ta ställning till denna fråga generellt utan en bedömning måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och utifrån de specifika kontraktsvillkoren. I den mån ni gör bedömningen att covid-19 påverkar ert eller era avtal med Trafikverket är det viktigt att ni hanterar detta i vardera ett av de enskilda kontrakten och med i kontrakten utsedda kontaktpersoner samt utifrån föreskrivna kommunikationssätt.

Läs mer här

Läs mer

Hela världen är hårt drabbad av det nya coronaviruset, och åtgärderna för att motverka spridningen av det nya coronaviruset har fått stor inverkan på företag i Sverige, och i hela världen. Bergmaterialindustrin är inte först eller värst drabbad av de konsekvenser som viruset och olika åtgärder medför, men även SBMIs medlemmar känner av, och kommer att känna av konsekvenser. SBMIs VD Mårten Sohlman skriver om coronaeffekten och här finns också nyttiga länkar.

Läs mer