• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Nu är det hög tid att söka till Bergsskolans basterminer eller fristående kurser med start i januari 2023. Flera av de fristående kurserna går även att läsa på distans.

Läs mer om Bergsskolans utbildningsprogram och ansök här.

Läs mer

Inför valet skickade SBMI ut några frågor till samtliga riksdagspartier. Här är samtliga svar som inkom från de olika partierna. Samtliga partier svarade på SBMIs enkät, bortsett från Vänsterpartiet som lät meddela att det inte hade möjlighet att prioritera SBMIs förfrågan.

Läs riksdagspartiernas svar här.

Läs mer

I augusti 2020 fick Peter Ardö i uppdrag att se över systemet för miljöprövning med syftet att effektivisera processen med bibehållet miljöskydd. Betänkandet som presenterades den 13 juni innehåller flera viktiga åtgärder som kan göra tillståndsprocessen snabbare och effektivare.

Flera av utredningens förslag bedöms som positiva för bergmaterialindustrin.

Före valet genomförde SBMI filmade intervjuer med ett antal politiker. Dels för att få veta hur respektive parti resonerar i frågor som är viktiga för bergmaterialindustrin, dels för att ge dem branschens bild av frågor som är viktiga för hela samhällsbyggandet. I samtalen utgick SBMI från den nyligen lanserade reformagendan liksom i den färdplan för fossilfri konkurrens som överlämnades i mars 2019. 

Se intervjuerna här.

Läs mer