• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

SBMIs vd Mårten Sohlman deltog i regeringens nationella klimatmöte den 16 juni. SBMI har också skickat in inspel till Regeringskansliet inför framtagandet av klimathandlingsplanen.

Bergmaterial är nödvändigt för att bygga bostäder, vägar och annan samhällsviktig infrastruktur. Det är också en förutsättning för att kunna genomföra den gröna omställningen. Att bygga vindkraftparker och batterifabriker innebär ett betydande behov av ballast.

Läs mer

Hållbarhet är ett av Sveriges Bergmaterialindustris prioriterade områden och vi arbetar för att stötta våra medlemsföretag på alla områden som ryms i hållbarhetsbegreppet. Här kan du läsa om vårt bidrag till en mer hållbar framtid.  

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) arbetar för att stötta medlemmarna i hållbarhetsfrågor som är prioriterade i branschen. Det handlar exempelvis om omställningen till en klimatneutral bergmaterialindustri, cirkulär bergmaterialförsörjning och främjandet av biologisk mångfald. Andra viktiga frågor är att främja en sund konkurrens inom branschen samt att främja sociala frågor såsom en säker och hälsosam arbetsmiljö och en jämställd arbetsplats.  

Eftersom bergmaterial produceras genom en utvinningsprocess som tar natur i anspråk, är det viktigt att hushålla med dessa resurser och bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till människa, miljö och samhälle.  

Kontakta oss 

Är du intresserad av att veta mer om SBMIs hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss på kansliet. 

Hållbarhetschef Lisa Sennström, lisa.sennstrom@sbmi.se  

Läs mer

Det finns en stor efterfrågan på relevanta nyckeltal för att kunna mäta biologisk mångfald. Därför deltar SBMI sedan december 2022 i ett projekt som syftar till att utveckla ett praktiskt verktyg för att kunna värdera svensk och nordisk natur på ett transparent och jämförbart sätt – Changing Land Use Impact on Biodiverity (CLImB).   

Läs mer

Naturgrusskatten för 2023 höjs till 19 kr/ton och avfallsskatten fastställs till 634 kr/ton. Detta innebär höjningar med nästan 12 respektive 11 procent. Klicka på Läs mer för ytterligare information och länkar.

Läs mer