SBMIs dokumentbank samlar mallar, statistik, index och andra viktiga verktyg för branschen. 

Navigera genom att klicka på respektive kategori i vänstermenyn för nå de dokument som presenteras. Dessutom finns länkar till artiklar och reportage av betydelse för ämnet. 

Vissa av dokumenten är endast tillgängliga för inloggade SBMI-medlemmar. De länkar som är möjliga att nå även för andra än medlemmar i SBMI är markerade med blå färg och texten blir understruken när pekaren förs över länken. Kontakta Joakim Heise för mer information om hur ditt företag blir medlem i SBMI och vilka förmåner som ingår i medlemskapet.

 

dokument2