Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket betonar att det grundläggande syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är kopplat till styrningen av verksamheten. Tydliga rutiner, kunskap, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och samverkan på arbetsplatsen är viktigt. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet men för att det ska bli meningsfullt och effektivt måste denne samverka med arbetstagare och skyddsombud så att fler hjälps åt att upptäcka de risker som kan finnas i arbetsmiljön.

pdfIntroduktion till Riskbedömning 112.73 KB

docBilaga 1 Exempel på risker i täkter och åtgärder för att minska risker 198 KB

docBilaga 2 Blankett för riskbedömning 197.5 KB

docBilaga 3 Tänk efter före 71.5 KB

docBilaga 4 Tillstånd för entreprenör att utföra arbete i täkt 83.00 KB

 

Riskbedömning kvarts

Arbetsmiljöverket har särskilda blanketter för att dokumentera riskbedömning, åtgärder och medicinska kontroller, vilka SBMI rekommenderar att medlemmarna använder när det gäller kvartsdamm.

pdfAV blankett Riskbedömning 66.92 KB

pdfAV blankett Åtgärder 81.60 KB

pdfAV blankett Medicinska kontroller 41.46 KB

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:2 ”Kvarts – stendamm i arbetsmiljön” ger arbetsgivare möjlighet att använda referensmätningar som en del av riskbedömning av exponering för kvarts/stendamm. Referensmätningar är en serie exponeringsmätningar utförda under en viss typ av arbete och under väl dokumenterade förhållanden. 

SBMI har inledningsvis tagit fram referensmätningar för typarbetet ”Maskinförare som huvudsakligen arbetar i modern och väl underhållen (däribland fungerande filterbyte) maskin/hytt med AC och bra filter (minst klass F8 eller motsvarande)”.

pdfReferensmätningar för maskinförare i bergtäkter 41.12 KB

Vissa arbetsuppgifter kräver att den som utför arbetet har en godkänd skyddsmask. Men för att ge fullgott skydd måste den vara väl anpassad till ansiktet. Här ges lite råd om detta och annat rörande arbeten som kräver skyddsmask.

pdfRåd och tips gällande andningsskydd 865.32 KB

 

Film om dammande arbete

filmbild dammande

 

Filmer om silika

Nepsi, det europeiska nätverket mellan arbetsmarknadens parter för bättre silikakunskaper, har publicerat två filmer (med svensk text) som berör våra arbetsförhållanden.

 

Tillbuds- och olycksfallsanmälan

pdfFakta Tillbuds- och olycksfallsanmälan 34.65 KB

 

Allvarlig olycka

Med ett noggrant systematiskt arbetsmiljöarbete minimerar man riskerna på arbetsplatsen. Det går dock aldrig att helt skydda sig mot olyckor och incidenter. Om det värsta skulle inträffa bör man vara förberedd.  

pdfChecklista Allvarlig Olycka (anslås exempelvis i fikarum/kontor) 208.61 KB

pdfFickfolder Allvarlig Olycka (för personal att bära med sig på arbetsplatsen) 33.18 KB

Fickfoldern Allvarlig Olycka kan beställas från SBMIs kansli. Kontakta Joakim Heise 08-762 62 28.

 

Fallskydd

pdfFallskydd – maskin 396.08 KB

pdfFallskydd – pallkant 176.85 KB

  

Säker Täkttrafik

En oreglerad täkttrafik i en täkt där många fordon är i rörelse samtidigt innebär många risker. Med en klok trafikstyrning minskas riskerna avsevärt. 

docChecklista Säker Täkttrafik 131.5 KB

pdfBrev mobilförbud i täkt 84.72 KB

pdfSkylt om mobilförbud (med text) 109.55 KB

pdfSkylt om mobilförbud (utan text) 33.58 KB


Film om trafikstyrning

saker takttrafik


Film om trafikseparation

trafikseparation

Film om dammbekämpning SBMI 2016

dammbekampning

pdfDammbekämpning i täkter och på vägar – Vägledning för platschefer 545.51 KB

pdfDammbekämpning i täkter – erfarenheter från MinBaS 1.62 MB

 

Elsäkerhet

pdfElsäkerhetsverket Rapport från tillsyn 2015 795.55 KB

 

Andra råd

pdfHur man bygger upp och driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete 59.07 KB

pdfVad är arbetsmiljö? 33.32 KB

 

Film om vibrationsskador

filmbild vibrationsskador

 

Styrande dokument och krav

Olika myndigheter ställer krav på täkter. SBMIs medlemmar ges  tillgång till styrande dokument och föreskrifter som rör alla delar av verksamheten. Det handlar bland annat om kemikalier, arbetsrätt, krav på skyddsutrustning och riskanalyser.

Logga in som medlem för att nå dokumenten som då presenteras här nedan.