Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

De som arbetar i bergtäkter exponeras i varierande grad för buller i arbetsmiljön. Mycket kraftigt buller kan omedelbart leda till hörselskador och långvarig exponering för kraftigt buller kan också leda till hörselnedsättning. Dessutom påverkar buller från täkten om miljötillstånd kan ges och i så fall under vilka drifttider. 
Här belyser vi några aspekter på buller och bullerdämpning.

Läs mer i ämnesområdet Buller i Handbok Säker täkt.

pdfBästa teknik för bullerdämpning i bergtäkter 2.69 MB

pdfAllmänt om skutknackning och impulsljud 100.63 KB

pdfLjudmätning vid skutknackning 214.44 KB

pdfBuller från ballasttransporter på allmän väg 249.44 KB

pdfLeverantörslista bullerdämpningsutrustning 71.18 KB

Bullermätare som app för Iphone (extern länk)

 

 

Best Available Technique – buller från bergtäkter

ÅF Ljud & Vibrationer utförde 2013, på uppdrag av Nordiska ministerrådet,  en förstudie kring BAT (Best Available Technique) om buller från berg- täkter.

Klicka här för att ladda ner skriften på NordPubs hemsida 

 

Bullerdämpning i Tidningen Stenkoll

Stenkoll #140, sidorna 10–11
Gästkrönika av Erica Nobel, Delphi Advokatbyrå, Buller från transporter – hur hittar vi en rimlig avgränsning?

Stenkoll #138, sidorna 10–15
Gästkrönika av Tove Andersson, Wistrands Advokatbyrå, Impulsljud och täkter – är det fortfarande en fråga?
Artikel: Tystare täkter – ljuddämpade borriggar
Artikel: Splitterskydd vid skutknackning minskar även buller

Stenkoll #137, sidorna 43–45
Artikel: Tema buller – så kan det dämpas

illis buller 

 

Presentationer från branschdagar – bullerdämpning

Presentationerna från SBMIs branschdagar är i pdf-format och kompletteras av den sammanställning av branschdagen där man kan läsa ett noggrant referat av vad varje talare sade från scenen. Sammanställningen laddas upp på sidan cirka en månad efter respektive branschdag.
Det är vanligt att presentationerna innehåller fler bilder än vad som visades på plats, eftersom varje talare har en begränsad tid för sitt föredrag.

2016 HÖST – Branschdagar i Umeå och Jönköping
Erica Nobel och Christian Härdgård Delphi – När kan buller från transporter på allmän väg stoppa tillstånd till täkt?

2016 VÅR – Branschdag i Stockholm
Stefan Persson Sandvik – Förbättra täktmiljön ljuddämpad borrigg
Ann-Catrine Bertlin Atlas Copco – Förbättra täktmiljön ljuddämpad borrigg
Niklas Carlsson ÅF Ljud & Vibrationer – Hur mycket kan borriggar bullerdämpas?

2014 HÖST – Branschdagar i Umeå och Jönköping
Erica Nobel & Niclas Nilsson – Buller – En förhandlingsfråga?

Klicka här för att komma till Konferensdokumentation 

 

Läs mer