Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

SBMIs medlemmar har länge arbetat med att försöka begränsa dammspridning och störande buller på sina arbetsplatser. En viktig fråga, särskilt med tanke på risken för respirabelt kvartsdamm och myndigheternas allt hårdare krav vad gäller såväl damm som buller. Under senare tid har frågorna diskuterats  flitigt, bland annat på föreningens branschdagar, och detta har lett till produktionen av handledningar och  filmer.

 

Dammbekämpning

Vilka metoder och tekniker finns  för att bekämpa damm? Flera dokument går igenom det du som platschef behöver veta.

Det första dokumentet, Dammbekämpning i täkter och på vägar – en vägledning för platschefer om metoder och leverantörer, ger en bra överblick över metoder och tekniker, och vilka för- och nackdelar de har.

Det andra dokumentet, Dammbekämpning i täkter – erfarenheter från MinBaS, redovisar kunskap som tagits fram av MinBaS-projekten och från statliga myndigheter om hur verksamheter kan arbeta för att minska problemen med damning.

Ett tredje dokument, Leverantörer dammbekämpning, är en lista på företag som levererar utrustning för dammbekämpning. Den innehåller även kontaktuppgifter till företagen.

Här finns också tre av slutrapporterna om dammbekämpning från MinBaS.

pdfDammbekämpning i täkter och på vägar 540.56 KB

pdfDammbekämpning i täkter – erfarenheter från MinBaS 1.62 MB

pdfLeverantörer – dammbekämpningsutrustning 151.65 KB

pdfSkum för dammbekämpning MinBaS 6 MB

pdfDammbekämpning i täkter – projekt MinBaS 36.62 MB

pdfDammkapsling - rapport MinBaS 4.93 MB

 

Riskbedömning kvarts

Arbetsmiljöverket har särskilda blanketter för att dokumentera riskbedömning, åtgärder och medicinska kontroller, vilka SBMI rekommenderar att medlemmarna använder när det gäller kvartsdamm.

pdfAV blankett Riskbedömning 66.92 KB

pdfAV blankett Åtgärder 81.60 KB

pdfAV blankett Medicinska kontroller 41.46 KB

 

Film om dammbekämpning SBMI 2016

dammbekampning

 

Referensmätningar kvarts/stendamm

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:2 ”Kvarts – stendamm i arbetsmiljön” ger arbetsgivare möjlighet att använda referensmätningar som en del av riskbedömning av exponering för kvarts/stendamm. Referensmätningar är en serie exponeringsmätningar utförda under en viss typ av arbete och under väl dokumenterade förhållanden. 

SBMI har inledningsvis tagit fram referensmätningar för typarbetet ”Maskinförare som huvudsakligen arbetar i modern och väl underhållen (däribland fungerande filterbyte) maskin/hytt med AC och bra filter (minst klass F8 eller motsvarande)”.

pdfReferensmätningar för maskinförare i bergtäkter 536.59 KB

pdfMer om referensmätningar – genomförande och redovisning 240.45 KB

 

Rätt filter för maskinhytter

Hur kan man som kund veta att man har fått ett filter som tar bort det finkorniga (respirabla) kvartsdammet?
Här finns maskintillverkarnas underlag:

pdfSpecifikation hyttfilter Swecon 1.3 MB

pdfSpecifikation hyttfilter Pon Equipment 37.33 KB

 

Film – Täckta Flak

bild9

 

Dammbekämpning i Tidningen Stenkoll

Stenkoll #138, sidorna 38–40
Genomgång av Arbetsmiljöverkets tillsynsprojekt samt artikel om KrossKonsults mobila dammbekämpningsutrustning. 

Stenkoll #137, sidorna 30–35
Temaartikel om utvecklingen på dammbekämpningsområdet samt om SBMIs arbete med att ta fram referensmätningar. 

Stenkoll #133, sidorna 20–23 
Intervjuer med Arbetsmiljöverkets Jens Åhman, Thomas Blomgren från NCC och SBMIs Arbetsmiljöutskott samt NCCs Per Murén. 

illis damm

 

Presentationer från branschdagar

Presentationerna från SBMIs branschdagar är i pdf-format och kompletteras av den sammanställning av branschdagen där man kan läsa ett noggrant referat av vad varje talare sade från scenen. Sammanställningen laddas upp på sidan cirka en månad efter respektive branschdag.
Det är vanligt att presentationerna innehåller fler bilder än vad som visades på plats, eftersom varje talare har en begränsad tid för sitt föredrag.

2017 VÅR – Branschdag i Stockholm
Gustaf Bäck Arbetsmiljöverket – Sänkt gränsvärde för kvarts? 
Johanna Nydelius Swerock – Referensmätningar för riskbedömning av kvarts
Niklas Osvaldsson Swerock – Rätt hytt filter

2016 HÖST – Branschdagar i Umeå och Jönköping
Agneta Jangenfeldt och Martin Forsgren Arbetsmiljöverket – Tillsyn Arbete med berg

2016 VÅR – Branschdag i Stockholm
Per Murén NCC – Förbättrad dammbekämpning på mobila krossar
Film från branschdagen – Mobil dammbekämpningsutrustning
Per Axelsson PAX Miljöpartner – SBMIs typmätningar
Gustaf Bäck Arbetsmiljöverket – Arbetsmiljöverkets tillsynsprojekt, vad gav sanktionsavgift?

2015 VÅR – Branschdag i Stockholm
Jens Åhman Arbetsmiljöverket – Nya föreskrifter om kvarts 
Per Murén NCC – Damning 

Inloggning krävs för åtkomst till SBMIs Konferensdokumentation

 

 

Bullerdämpning

Buller från täkten påverkar om tillstånd kan ges och i så fall under vilka drifttider. Här belyser vi några aspekter på buller och bullerdämpning.

pdfBästa teknik för bullerdämpning i bergtäkter 2.69 MB

pdfAllmänt om skutknackning och impulsljud 100.63 KB

pdfLjudmätning vid skutknackning 214.44 KB

pdfBuller från ballasttransporter på allmän väg 249.44 KB

pdfLeverantörslista bullerdämpningsutrustning 71.18 KB

Bullermätare som app för Iphone (extern länk)

Film Bullerdämpning

buller bild

 

Best Available Technique – buller från bergtäkter

ÅF Ljud & Vibrationer utförde 2013, på uppdrag av Nordiska ministerrådet,  en förstudie kring BAT (Best Available Technique) om buller från bergtäkter.

Klicka här för att ladda ner skriften på NordPubs hemsida 

 

Bullerdämpning i Tidningen Stenkoll

Stenkoll #140, sidorna 10–11
Gästkrönika av Erica Nobel, Delphi Advokatbyrå, Buller från transporter – hur hittar vi en rimlig avgränsning?

Stenkoll #138, sidorna 10–15
Gästkrönika av Tove Andersson, Wistrands Advokatbyrå, Impulsljud och täkter – är det fortfarande en fråga?
Artikel: Tystare täkter – ljuddämpade borriggar
Artikel: Splitterskydd vid skutknackning minskar även buller

Stenkoll #137, sidorna 43–45
Artikel: Tema buller – så kan det dämpas

illis buller 

 

Presentationer från branschdagar – bullerdämpning

Presentationerna från SBMIs branschdagar är i pdf-format och kompletteras av den sammanställning av branschdagen där man kan läsa ett noggrant referat av vad varje talare sade från scenen. Sammanställningen laddas upp på sidan cirka en månad efter respektive branschdag.
Det är vanligt att presentationerna innehåller fler bilder än vad som visades på plats, eftersom varje talare har en begränsad tid för sitt föredrag.

2016 HÖST – Branschdagar i Umeå och Jönköping
Erica Nobel och Christian Härdgård Delphi – När kan buller från transporter på allmän våg stoppa tillstånd till täkt?

2016 Vår – Branschdag i Stockholm
Stefan Persson Sandvik – Förbättra täktmiljön ljuddämpad borrigg
Ann-Catrine Bertlin Atlas Copco – Förbättra täktmiljön ljuddämpad borrigg
Niklas Carlsson ÅF Ljud & Vibrationer – Hur mycket kan borriggar bullerdämpas?

2014 HÖST – Branschdagar i Umeå och Jönköping
Erica Nobel & Niclas Nilsson – Buller – En förhandlingsfråga?

Inloggning krävs för åtkomst till SBMIs Konferensdokumentation