Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehåll som är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

SBMI med systerorganisationer i övriga europeiska länder samverkar i den Brysselbaserade organisationen UEPG.

UEPG ger de flest månader ut en sammanfattning av viktiga frågor som man för tillfället driver. Eftersom större delen av svensk miljölagstiftning härrör från beslut på EU-nivå är det mycket viktigt att följa UEPGs arbete och vid behov kontakta svenska politiker och tjänstemän så att branschens förutsättningar och konsekvenser av planerade beslut är kända innan beslut fattas.

 • Eu Insight - 137 2018-07.pdf
 • Eu Insight - 135 2017-11.pdf
 • Eu Insight - 133 2017-05.pdf
 • Eu Insight - 132 2016-08.pdf
 • Eu Insight - 131 2016-04.pdf
 • Eu Insight - 130 2016 03.pdf
 • Eu Insight - 129 2016 02.pdf
 • Eu Insight - 128 2016 01.pdf
 • Eu Insight - 127 2016 02.pdf
 • Eu Insight - 127 2015 12.pdf
 • Eu Insight - 126 2015 11.pdf
 • Eu Insight - 125 2015 01.pdf
 • Eu Insight - 125b 2015 06.pdf
 • Eu Insight - 124 2014 12.pdf
 • Eu Insight - 124b 2014 12.pdf
 • Eu Insight - 123 2014 09.pdf
 • Eu Insight - 122 2014 08.pdf
 • Eu Insight - 121 2014 07.pdf
 • Eu Insight - 120 2014 06.pdf
 • Eu Insight - 119 2014 05.pdf
 • Eu Insight - 118 2014 02.pdf
 • Eu Insight - 117 2014 01.pdf
 • Eu Insight - 116 2013 12.pdf
 • Eu Insight - 115 2013 11.pdf

eu-nyheter.png