Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Hur en täkts grannar upplever störningar från buller, damm och täkttrafik etc. beror dels på hur mycket det bullrar och dammar men dels också på hur bra dialog täktens personal har med grannarna.

Film Goda grannkontakter

Goda grannrelationer är särskilt viktiga när täkttillstånd ska förnyas.

Goda grannkontakter

Film Goda Grannar Hallandsås

Bristfällig kommunikation med närboende leder ofta till tappade förtroenden och konflikter. Filmen nedan beskriver ett sådant fall, i samband med bygget av järnvägstunneln genom Hallandås, och hur hårt arbete som krävdes för att återupprätta förtroendet.

Goda grannar Hallandsås

 

Råd om rekrytering

Finn framtidens förare på dagens gymnasieskola – Film från 2009

filmbild rad om rekrytering

 

Effektiv Kommunikation

eff kommunikation

Kommunikation syftar till att stödja företagets mål, antingen det är att öka marknadsandelar, rekrytera medarbetare eller genomföra förändringar så smidigt som möjligt. Häftet beskriver hur man kan gå till väga för att planera och bygga upp ett bra kommunikationsarbete. 

pdfEffektiv Kommunikation 1.47 MB


Massmedia – i med- och motgång

massmedia

Massmediekontakter (press, radio, TV, internet och nyhetsbyråer) är ett viktigt verktyg i PR-arbetet. Medierna har en viktig roll som vidareinformatörer och har ett stort inflytande på opinionen. Det kan både gynna och missgynna en verksamhet.

pdfMassmedia – i med- och motgång 2.48 MB


Goda Möten

Dagens samhälle är ett kommunikationssamhälle. Vår förmåga att kommunicera och skapa goda möten är därför viktig, både för att undvika problem och för att nå goda resultat. Det är i mötet som goda relationer skapas och framtida problem kan förebyggas. Det lönar sig för alla företag att sprida kunskap om branschen och företaget till olika intressenter.

pdfGoda Möten 731.5 KB

goda moten


Öppen Täkt

Man kan ordna mycket trevligt i samband med Öppen Täkt; storslaget och med många inblandade eller ett ganska enkelt arrangemang som främst bygger på stödmaterialet nedan. Vilket man väljer beror på hur mycket tid och pengar man vill satsa. Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att även enklare arrangemang är mycket bra för att nå täktens närboende. Även om bara 20 av 200 inbjudna kommer till täkten är inbjudan i sig en PR-aktivitet och ett bevis på ert intresse att träffa era grannar. Om sedan de 20 som kommer blir trevligt bemötta så kommer de säkert att tala med sina grannar och berätta om er i positiva ordalag. Det kan vara guld värt. Se även avsnittet om Öppen Täkt i häftet Goda Möten ovan.

pdfTips inför Öppen Täkt 101.89 KB

pdfPresentation Bergmaterialindustrin att använda under Öppen Täkt 747.27 KB

pdfBrev till närboende inför Öppen Täkt 71.36 KB

pdfBrev till politiker inför Öppen Täkt 113.39 KB

 

Affischer för arbetsplatsen

Informativa affischer om att lasta berg, knacka skut och om riskerna med kvartsdamm. Skriv ut och sätt upp, exempelvis i fikarummet.

pdfAffischer för arbetsplatsen1.29 MB

Läs mer