Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Bergmaterialindex 

Sedan år 2007 tar SCB fram ett kostnadsbaserat index. Avtal mot kund kan knytas till bergmaterialindex av den som vill avhända sig risker i långa leveranskontrakt.

pdfBergmaterialindex kv 4 2019 23.16 KB

Bergmaterialindex är baserat på produktionskostnader. Från och med tredje kvartalet 2010 beräknas räntan som Statsskuldväxlar 90 dagar och med räntefot +2,5 procent. Bergmaterialindex används av bergmaterialproducenter vid försäljning av bergmaterial över längre tid mot kund. 

pdfHär kan du läsa hur Bergmaterialindex är sammansatt 15.22 KB

 

Prisindex 1011 och 1012 har upphört

SCB har under minst 20 år haft i uppdrag att ta fram index 1011 och 1012 – stenmaterial oprocessat och processat. För cirka tio år sedan beslöt SBMIs styrelse att dessa index ska avvecklas. I avtal med markägare rekommenderade SBMI under alla år därefter att dessa skulle justeras efter KPI (konsumentprisindex) då detta är en mer relevant indikator än 1011 och 1012. Under åren har index 1011 och 1012 flera gånger tagit oväntade språng uppåt. När SBMI sökt en förklaring till detta har SCB förklarat att täkter som man under lång tid haft som referensobjekt lagts ned, och man har varit tvungen att kontakta nya täkter för att få underlag. Då de gamla nedlagda täkterna legat i lågprisområden medan nya referenstäkter ligger i högprisområden har resultatet blivit att indexen tagit ett kliv uppåt. Det ser då ut som om hela Sveriges ballastindustri tar ut högre priser trots att priset i verkligheten legat helt still. SBMI har, på grund av att några medlemmar har tecknat långa markägaravtal knutna till index 1011 och 1012, fortsatt att betala SCB för att ta fram dessa index, men från och med årsskiftet 2018/19 upphör detta uppdrag till SCB. Inga fler uppdateringar av index 1011 och 1012 rensat från grusskatt kommer att ske.

SCB tog mellan åren 1996 och 2018 på uppdrag av SBMI fram två prisindex rensade från grusskatt: Prisindex 1011 och 1012, som tidigare har tagits fram kvartalsvis, och sedan 2008 endast två gånger per år (februari och september). Från och med januari 2012 publicerades Entreprenadindex (E84) enbart med bas januari 2011 = 100. Omräkningstal finns på www.byggindex.scb.se. Stenmaterial, oprocessat exklusive grusskatt och Stenmaterial processat exklusive grusskatt har fortfarande januari 1984 = 100 som bas. Från 2014 presenterades 1011 och 1012 en gång per år och levererades från SCB i mitten av februari. Hösten 2018 beslöt SBMIs styrelse att inte låta ta fram 1011 och 1012 längre.

Istället för 1011 och 1012 hänvisar SBMI till KPI och Bergmaterialindex. SCBs arbete att ta fram Bergmaterialindex och att rensa 1011 och 1012 från grusskatt bekostades av SBMI.

Eftersom Bergmaterialindex är ett kostnadsindex är det därför bättre att mot markägare använda KPI som ersättningsindex för 1011 och 1012 rensat från grusskatt.

pdf1011 för oprocessat stenmaterial, exkl skatt och inkl skatt 27.37 KB

pdf1012 för processat stenmaterial, exkl skatt och inkl skatt 27.38 KB


pdf1011 och 1012 exkl skatt och inkl skatt, för åren 1996-2018 235.34 KB

 

Branschstatistik

SGU har sedan många år fört statistik över mängden producerat bergmaterial exklusive entreprenadberg. 

statistik lev berg

pdfLadda ner SGUs publikation Grus, sand och krossberg (2016) 5.92 MB