Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Bergmaterialindex 

Sedan år 2007 tar SCB fram ett kostnadsbaserat index. Avtal mot kund kan knytas till bergmaterialindex av den som vill avhända sig risker i långa leveranskontrakt.

pdfBergmaterialindex kv 3 2018 21.97 KB

Bergmaterialindex är baserat på produktionskostnader. Från och med tredje kvartalet 2010 beräknas räntan som Statsskuldväxlar 90 dagar och med räntefot +2,5 procent. Bergmaterialindex används av bergmaterialproducenter vid försäljning av bergmaterial över längre tid mot kund. 

pdfHär kan du läsa hur Bergmaterialindex är sammansatt 15.22 KB

 

Prisindex 1011 och 1012

SCB tar sedan år 1996 på uppdrag av SBMI fram två prisindex rensade från grusskatt: Prisindex 1011 och 1012, som tidigare har tagits fram kvartalsvis, och sedan 2008 endast två gånger per år (februari och september). Från och med januari 2012 publiceras Entreprenadindex (E84) enbart med bas januari 2011 = 100. Omräkningstal kommer att finnas på www.byggindex.scb.se. Stenmaterial, oprocessat exklusive grusskatt och Stenmaterial processat exklusive grusskatt har fortfarande januari 1984 = 100 som bas. Från 2014 presenteras 1011 och 1012  en gång per år och levereras från SCB i mitten av februari.

Uppdraget SBMI ger SCB (att rensa 1011 och 1012 från grusskatt) kommer i framtiden att upphöra och SBMI hänvisar till KPI och Bergmaterialindex. SCBs arbete att ta fram Bergmaterialindex och att rensa 1011 och 1012 från grusskatt bekostas av SBMI.

Eftersom Bergmaterialindex är ett kostnadsindex är det därför bättre att mot markägare använda KPI som ersättningsindex för 1011 och 1012 rensat från grusskatt.

pdf1011 för oprocessat stenmaterial, exkl skatt 27.37 KB

pdf1012 för processat stenmaterial, exkl skatt 27.38 KB


pdf1011 & 1012 för åren 1996-2017 344.75 KB

 

Branschstatistik

SGU har sedan många år fört statistik över mängden producerat bergmaterial exklusive entreprenadberg. 

statistik lev berg

pdfLadda ner SGUs publikation Grus, sand och krossberg (2016) 5.92 MB