Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Föreläsarnas presentationer inkluderar både de bilder som visades från scenen och dolda bilder med fördjupad information.

pdfJonas Söderstjerna Setterwalls – Kan sällsynta djur och växter hindra nytt täkttillstånd? 83.65 KB

pdfErica Nobel och Christian Härdgård Delphi – När kan buller fra?n transporter pa? allma?n va?g stoppa tillsta?nd till ta?kt? 1.24 MB

pdfDonald Jonson och Mathias Jern Nitro Consult – Vibrationer – Ny sprängstandard för rimligare villkor? 773.47 KB

pdfSten-Gunnar Skutin Skogforsk – Kortare handläggningstider vid miljöprövning 980.52 KB

pdfHenrik Andreasson Retenua och Per Murén NCC – Backvarnare – Beprövad teknik och nya idéer 18.68 MB

pdfMagnus Dalenstam och Christina Edlund WSP – Masshantering – Schaktmassor som resurs – Vad gäller? 6.03 MB

pdfAnna Bryngelsson och Martin Johansson Mannheimer Swartling – Vattenverksamhet 2.36 MB

pdfKatarina van Berlekom NCC och Niclas Nilsson Swerock – Tillsynsavgifter 413.18 KB

pdfSara Selegran och Richard Jörgensen NCC – Vem köper återvunnet material? 159.63 KB

pdfRobert Karlsson och Åsa Lindgren Trafikverket – Alternativa material i vägar 3.2 MB

pdfSara Elfving Boverket – Prestandadeklaration, CE-ma?rkning och stra?lskyddsdirektivet 1.34 MB

pdfAdam Lindberg NCC – Juste konkurrens 1.89 MB

pdfLin Tennung och Marie Berglund NCC – Fler kvinnor i branschen 1.4 MB

pdfMariette Karlsson Emmaboda Granit – Allvarlig olycka – Kan man förbereda sig för det värsta? 4.62 MB 

pdfAgneta Jangenfeldt och Martin Forsgren Arbetsmiljöverket – Tillsyn Arbete med berg 183.42

pdfNiklas Osvaldsson Swerock och Per Murén NCC – Elsäkerhetsverkets tillsyn 3.14 MB

pdfBjörn Strokirk SBMI – SBMI-enkäten – Hur ska vi arbeta i framtiden? 7.06 MB

Fullständigt referat av branschdagen

pdfFullständigt referat av branschdagen 255.27 KB