Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

SBMI arbetar i nära dialog med maskintillverkare för att framtidens maskiner ska vara säkrare. Risken för personskador ska minimeras, maskinerna ska vara mindre störande för täktens grannar och miljömässigt bättre. Arbetet sker i samverkan med systerorganisationerna i andra europeiska länder och bygger även på nyheter som SBMIs medlemmar har uppmärksammat. Alla är välkomna med tips och idéer! Kontakta kansliet@sbmi.se om du har en god idé.

Det finns mer att läsa om säkra maskiner och krav på CE-märkning av maskindelar och maskiner i ämnesområdet Maskiner och CE-märkning i Handbok Säker täkt.

sakra mask dump

Kravet är att maskinerna ska vara CE-märkta (om de är tillverkade senare än 1994) och om de styrs tillsammans ska även produktionslinjen CE-märkas. Efter en väsentlig ombyggnad krävs också en ny CE-märkning av maskinen.

 

SBMI-klassad maskin

SBMI har länge arbetat för att finna tekniska lösningar på olika risker för människa eller miljö. Arbetet har resulterat i en lista på utrustning som gör maskiner säkrare eller mindre störande för miljön. Om denna lista följs vid varje inköpstillfälle av nya maskiner kommer risker i täkten att minskas. Listan innehåller även framtida önskemål – se kursiv text. Målet är att SBMIs medlemsföretag gemensamt ska driva på utvecklingen av dessa punkter.

pdfSBMI-klassad maskin/Säkra maskiner (feb 2019) 220.22 KB

pdfIngreppsskydd bandtransportorer1.43 MB

pdfSveMin Ingreppsskydd för transportörer 3.47 MB

sakra maskiner