Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

SBMI arbetar i nära dialog med maskintillverkare för att framtidens maskiner ska vara säkrare. Risken för personskador ska minimeras, maskinerna ska vara mindre störande för täktens grannar och miljömässigt bättre. Arbetet sker i samverkan med systerorganisationerna i andra europeiska länder och bygger även på nyheter som SBMIs medlemmar har uppmärksammat. Alla är välkomna med tips och idéer! Kontakta kansliet@sbmi.se om du har en god idé.

SBMI-klassad maskin

SBMI har länge arbetat för att finna tekniska lösningar på olika risker för människa eller miljö. Arbetet har resulterat i en lista på utrustning som gör maskiner säkrare eller mindre störande för miljön. Om denna lista följs vid varje inköpstillfälle av nya maskiner kommer risker i täkten att minskas. Listan innehåller även framtida önskemål – se kursiv text. Målet är att SBMIs medlemsföretag gemensamt ska driva på utvecklingen av dessa punkter.

pdfSBMI-klassad maskin/Säkra maskiner (feb 2019) 220.22 KB

pdfIngreppsskydd bandtransportorer1.43 MB

pdfSveMin Ingreppsskydd för transportörer 3.47 MB

sakra maskiner

I arbetet med kravspecifikationen SBMI-klassad maskin var utgångspunkten listan "Safer by design" som nedan finns i två utföranden; dels i originalutförande och dels i nedbantad senare version.

pdfSafer by design – bruttolista 62.18 KB

pdfSafer by design – bantad bruttolista 57.17 KB

 

Arbetsmiljöverkets checklistor och ställningstagande

pdfBilaga a – Checklistor – Sammansatt maskin, CE-märkning, Fasta skydd och öppningsbara, Kunskap och dokumentation 164.36 KB

pdfBilaga b – Frågor till AV 2018-09-20 94.4 KB

pdfBilaga c – Allmänt om Stenkrossar 2018 3.14 MB

pdfBilaga d1 – Riskbedömning av skydd 1.65 MB

pdfBilaga d2 – Allmänt om skydd 3.15 MB

pdfBilaga e – Gränssnitt_säkerhet 1.74 MB

pdfBilaga f – Ett exempel 1.18 MB

pdfBilaga g – Checklista inköpare-tillverkare 2013-06-13 1.33 MB

pdfBilaga h – Åtgärdslista exempel 1.02 MB

 

Maskinförändringar

När man förändrar en maskin krävs att man gör en riskanalys och i vissa fall måste bruksanvisningen ändras och maskiner måste CE-märkas på nytt.

maskinforandringar

 

Rätt filter för maskinhytter

Hur kan man som kund veta att man har fått ett filter som tar bort det finkorniga (respirabla) kvartsdammet?
Här finns maskintillverkarnas underlag:

pdfSpecifikation hyttfilter Swecon 1.3 MB

pdfSpecifikation hyttfilter Pon Equipment 37.33 KB


Upphandlingsmallar

Många otydligt utformade kontrakt har lett till meningsskiljaktigheter mellan köpare och säljare när maskiner har visat sig ha brister i kvalitet och säkerhet. Mallarna nedan används med fördel i kontakten med tillverkare inför upphandling av maskiner för att undvika sådana problem.

pdfUpphandlingsmanual (pdf-format) 238.53 KB

docUpphandlingsmanual (word-format) 132.5 KB

 Vid inköp av transportband kan man välja mellan olika kvaliteter, viktigt är att banden skarvas på ett driftsäkert sätt.

pdfGenerell information om transportband 219.96 KB

 

Mobilt maskinstopp

Det SBUF-understödda projektet "Mobilkrossar – tillförlitligt mobilt maskinstopp" resulterade i en framtagen produkt. 

pdfMobilt maskinstopp – Slutsatser från projektet 50.22 KB

 

Film – Täckta Flak

 

Film – Autolås på maskiner

Film – Överfyllnadsskydd för käftkross

Film – Bryt och lås