Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har efterlyst en bättre beskrivning av ”nollalternativet” i samband med täktansökan för ny täkt eller förlängt tillstånd i befintlig täkt. Det handlar således om miljökonsekvenser av att en ny täkt inte blir till eller att en befintlig täkt inte får förnyat tillstånd. WSP Analys & Strategi har för SBMIs räkning tagit fram ett kalkylunderlag för noggrannare beräkning av transportkostnader och miljöutsläpp från transporter utifrån transportavstånd som gör det möjligt att jämföra alternativ.

Beskrivningar av Nollalternativet liksom kalkylunderlaget finns i Handbok Täktansökan.

 

transporter
 

Läs mer