Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har efterlyst en bättre beskrivning av ”nollalternativet” i samband med täktansökan för ny täkt eller förlängt tillstånd i befintlig täkt. Det handlar således om miljökonsekvenser av att en ny täkt inte blir till eller att en befintlig täkt inte får förnyat tillstånd.  WSP Analys & Strategi har för SBMIs räkning tagit fram ett kalkylunderlag för noggrannare beräkning av transportkostnader och miljöutsläpp från transporter utifrån transportavstånd som gör det möjligt att jämföra alternativ.

pdfBeskrivning och förklaring av begreppet Nollalternativet 34.81 KB
 
pdfBildspel om Nollalternativet 414.23 KB
 
xlsKalkylunderlag för beräkning av transportkostnader (uppdaterad april 2020) 186 KB

 

transporter