Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

I många år har krav funnits på att CE-märkt material ska ha företräde vid offentlig upphandling, före icke CE-märkt material.

Sedan den 1 juli 2013 krävs att alla byggprodukter på EUs inre marknad som omfattas av harmoniserad standard (exempelvis nästan all ballast) ska vara CE-märkt och vara prestandadeklarerad. Det är tillverkaren som upprättar prestandadeklaration och CE-märker sina produkter.

Prestandadeklarationen och CE-märkningen innebär inte med automatik att produkten är lämplig, utan är en beskrivning av vilken prestanda den har – exempelvis nötningsmotstånd. Med hjälp av prestandadeklarationen kan man avgöra om produkten är tillräckligt bra för den avsedda användningen i det aktuella projektet. En prestandadeklaration anger produktens egenskaper, inte dess användningsområde.

pdfPrestandadeklaration SS-EN 12620 135.71 KB

pdfPrestandadeklaration SS-EN 13043 120.51 KB

pdfPrestandadeklaration SS-EN 13242 133.26 KB

pdfPrestandadeklaration SS-EN 13450 133.99 KB

Boverket har till uppgift att utöva tillsyn (marknadskontroll) av byggprodukter på den svenska marknaden och säkerställa att alla produkter som numera ska vara CE-märkta och prestandadeklarerade också är det. 

På Boverkets websida finns mer information.

pdfBoverkets marknadskontroll av ballast 2014 – Slutrapport 416.5 KB

När kunden vill använda billigare material som inte har prestandadeklarerats

Alla som upptäcker produkter som inte är CE-märkta eller har anledning att tro att de inte har de prestanda som har deklarerats, kan alltid anmäla det till Boverket. SBMI kan i vissa fall hjälpa till att påtala när till exempel en kommun inte tagit till sig gällande regelverk.

Om en kommun i egen regi till exempel reparerar vägar och själv köper in ballast, så har man byggherre­ansvar och ansvarar för att endast prestandadeklarerat material används.

Läs mer