Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Både sprängning och skutslag kan innebära risker för skada på personer som vistas i täkten om inte ett antal viktiga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Läs mer  i ämnesområdet Sprängning och skutslagning i Handbok Säker täkt. 

 

pdfRåd inför sprängning 492.62 KB

pdfChecklista inför upphandling av sprängning 67.79 KB 

pdfMall för genomgång med krossunderentreprenör 240.2 KB

sprangning bild

Seveso

Den som planerar att spränga med mer än 10 ton sprängmedel i salvan måste minst sex veckor i förväg lämna in en Seveso-anmälan till länsstyrelsen.

pdfSevesovägledning ur Täkthandboken 783.75 KB

docMall Handlingsprogram, mål, policy och allmänna handlingsprinciper 156 KB

docManualförteckning för genomförande av handlingsprogram 149 KB

docMall Sevesoanmälan 184 KB

docMall Sevesosamråd 139 KB

docMall Information till allmänheten 144.5 KB

docFaktaunderlag sprängämnen 374.5 KB

docMall Information till Länsstyrelsen 144.5 KB

 

Skuthantering i täkt

pdfSkuthantering i täkt 12.16 MB

Film om skydd vid skuthantering