Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete

pdfAFS 2007:1 Sprängarbete582.62 KB 

pdfAFS 2014:1 Sprängarbete (ändringar)91.85 KB

pdfAFS 2019:2 Sprängarbete (ändringar)1.50 MB

 

Spränggruppen förnyas

 

Råd för sprängning, krossning och skutknackning 

Genom rätt förberedelser för sprängning och efterbesiktning av sprängjournal och salva kan de flesta dolor (odetonerat sprängämne) undvikas eller identifieras. Dessa kan då tas om hand på ett säkert sätt istället för att bringas att explodera när grävmaskiner ska lasta krossen.

pdfRåd inför sprängning 492.62 KB

pdfChecklista inför upphandling av sprängning 67.79 KB 

pdfMall för genomgång med krossunderentreprenör 240.2 KB

sprangning bild

Seveso

Den som planerar att spränga med mer än 10 ton sprängmedel i salvan måste minst sex veckor i förväg lämna in en Seveso-anmälan till länsstyrelsen.

pdfSevesovägledning ur Täkthandboken 783.75 KB

docMall Handlingsprogram, mål, policy och allmänna handlingsprinciper 156 KB

docManualförteckning för genomförande av handlingsprogram 149 KB

docMall Sevesoanmälan 184 KB

docMall Sevesosamråd 139 KB

docMall Information till allmänheten 144.5 KB

docFaktaunderlag sprängämnen 374.5 KB

docMall Information till Länsstyrelsen 144.5 KB

 

Skuthantering i täkt

pdfSkuthantering i täkt 12.16 MB

Film om skydd vid skuthantering