Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Artikelregister

På uppdrag av BEAst, Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, har SBMI tagit fram ett företagsneutralt artikelnummerregister som när det används kommer underlätta automatisering, minska kostnader och öka effektiviteten i branschens elektroniska affärer.

SBMIs artikelnummerregister beskriver  över 100av de vanligaste bergmaterialprodukterna. Bland annat är det enkelt att utläsa såväl råvara och egenskaper som krav och avsedd användning. Systematiken som ligger till grund för systemet är också utformad för att vara flexibelt och anpassningsbart för att möta kommande behov, som exempelvis cirkulära råvaror.

Artikelnummerregistret är uppbyggt så att varje position i numret beskriver en egenskap hos produkten:

  • Råvarans ursprung (bergmaterial, naturgrus, olika typer av återvunna material som betong, industriellt framställd etc.)
  • Bearbetning (ex. krossat)
  • Behandling (ex. tvättat, saltinblandat)
  • Sortering (enligt EN-standarder för ballastprodukter)
  • Avsedd användning, CE-märkning och system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (ex. CE-märkt enl. system 2+ för användning till betong)
  • Egenskaper och uppfyllande av krav (ex. krav i en AMA-kod, färg, kulkvarnsvärde)

xlsxSBMIs Artikelnummerregister (xls)35.38 KB

 

makadam

 

Avtal

ABM 07 BALLAST

Avtal mellan kund och leverantör regleras ofta via standardavtal. För bergmaterialindustrin gäller ABM 07-BALLAST.

pdfABM 07 Ballast – Branschspecifika tillägg 64.56 KB

pdfABM 07 Ballast – Kortfattade kommentarer 101.7 KB

pdfABM 07 255.19 KB

pdfLeveransklausuler 1.07 MB

 

Bergmaterialanvändning

filmbild starkare barlager

Film om hur man undviker separation i bärlager och förstärkningslager

 

Ballast till betong

Det är inte allt berg som är lämpligt att krossa till betongballast. Undvik fallgroparna:

pdfBetongballast från helkross154.35 KB