Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Artikelregister

Med hjälp av ett standardiserat system för att beskriva artiklar kan man lägga grunden för elektronisk affärskommunikation. Denna kan leda till effektivare processer mellan täkter, åkerier och bygg- och anläggningsföretag.

Flera led i affärskedjan kan effektiviseras med elektronisk affärskommunikation:

 • Leveransplanen ger leverantörer en översikt av kundens behov och underlättar planeringen.
 • Avropsbekräftelse uppdaterar kundens system och uppmärksammar beställaren på ev. avvikelser.
 • Vågsedel (tippsedel, följesedel, transportsedel, leveranssedel) kan skickas direkt från vågsystemet till både kundens och åkeriets system för dokumentation och uppföljning. Länk till leveransens prestandadeklaration på säljarens hemsida gör att detta dokument inte behöver skickas med i pappersform, om inte kunden begär det.
 • Avisering om ankomst och avvikelse ger byggföretaget uppdaterade besked om leverans.
 • Orderkvitto är debiteringsgrundande information där eventuella tilläggstjänster redovisas.
 • När den elektroniska fakturan kommer kan den till stor del behandlas automatiskt utifrån den information som redan finns i beställarens system.

Ett effektivt e-handelssystem bör kunna ge alla parter i kedjan en rad fördelar:

 • Resurser kan med större säkerhet levereras i rätt antal och i rätt tid.
 • Med systemstöd och elektronisk kommunikation mellan system blir mycket av dagens manuella arbete automatiserat med tids- och kostnadsbesparingar som följd.
 • Ett digitalt arbetssätt gör också att antalet fel minskar.
 • Med bättre kommunikation och framförhållning blir det enklare att planera och samordna transporter vilket ger bättre kapacitetsutnyttjande och minskad miljöpåverkan man kan styra leveranser och sprida dem jämnare över dagen.
 • Med all information i digital form går det att följa upp allt från enskilda leveranser till leverantörers åtagande samt effekter på kostnader och miljö.
 • Bättre planering - effektivare orderhantering - bättre uppföljning - bättre utnyttjande av kapaciteten - färre papper (eller kanske inga alls) innebär att det går att få till ett effektivare arbetssätt.
 • Risken för missförstånd minskar, man får en tydligare kundkommunikation.
 • Det blir lättare att uppfylla krav på kvalitetsdokumentation.

SBMI har konstruerat ett system med artikelnummer som är heltäckande för ballastprodukter. Hur systemet principiellt byggs upp beskrivs nedan:

pdfArtikelbeskrivning 390.03 KB

Artikelregister för ballast är ett register över artiklar som går mot en harmoniserad standard samt (i blå text) artiklar utanför sådan standard.

pdfArtikelregister för ballast 81.8 KB

makadam

 

Avtal

ABM 07 BALLAST

Avtal mellan kund och leverantör regleras ofta via standardavtal. För bergmaterialindustrin gäller ABM 07-BALLAST.

pdfABM 07 Ballast – Branschspecifika tillägg 64.56 KB

pdfABM 07 Ballast – Kortfattade kommentarer 101.7 KB

pdfABM 07 255.19 KB

pdfLeveransklausuler 1.07 MB

 

Bergmaterialanvändning

filmbild starkare barlager

Film om hur man undviker separation i bärlager och förstärkningslager

 

Ballast till betong

Det är inte allt berg som är lämpligt att krossa till betongballast. Undvik fallgroparna:

pdfBetongballast från helkross154.35 KB