Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Under rubriken Täktverksamhet samlar SBMI dokument och handböcker av övergripande art som inte omedelbart kan kategoriseras under någon av de andra rubrikerna. Materialet här kan dock förekomma även i andra kategorier där de har viss relevans.

pdfMinBaS I – Kartläggning av teknologi (2003)3.15 MB

pdfMall för genomgång med krossentreprenör240.2 KB

 Bergtakt-lastare-dumprar

 

Ställd säkerhet vid täktverksamhet

pdfCitat ur proposition 2006 om säkerheter 52.71 KB

pdfDom i Mark- och miljööverdomstolen gällande säkerheter 5.83 MB

Istället för bankgaranti för täkten kan en försäkringslösning väljas.

pdfFörsäkringslösning Moderna Garanti 17.74 KB