Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet, som är exklusiv för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

 

schaktmassor

Täkter kan få material över, vilket kommer att klassas som en biprodukt. Hur detta bör hanteras belyses nedan:

pdfVägledning om utvinningsavfall

pdfVägledning om utvinningsavfall – Bilaga 1 – Kort om utvinningsavfall

pdfVägledning om utvinningsavfall – Bilaga 2 – Avfallshanteringsplan för ballastindustrin

pdfVägledning om utvinningsavfall – Bilaga 3 – Anpassningsplan för ballastindustrin

pdfBesked – Sedimentationsdamm inte alltid avfallsanläggning

 

Det kan vara praktiskt att ta in schaktmassor i täkten för att använda till efterbehandling. Nedan ges några goda råd om detta.

pdfRapport om masshantering 2015