Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet, som är exklusiv för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

pilgrimsfalk

SBMI verkar för en god miljö i täkter under och efter drift samt att täktens grannar inte ska störas mer än nödvändigt. 

Handbok för biologisk mångfald innehåller inspiration till att skapa bra natur i täkter – både med åtgärder under drift och i samband med efterbehandling.

pdfHandbok för biologisk mångfald (ca 10 MB)

 

Film: Artskydd