Observera att du måste vara inloggad för att ta del av Handbok Täktansökan, som är exklusiv för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

bild taktansokan

Med hjälp av Handbok Täktansökan kan SBMIs medlemsföretag lämna in tillståndsansökningar med hög kvalitet och därmed ta sitt ansvar för att ansökningsprocessen ska löpa på ett smidigt sätt. De totala handläggningstiderna bör då rimligen kunna förkortas, vilket sparar resurser för såväl myndigheter som medlemsföretagen.

Handboken kan också bidra till en fortsatt konstruktiv dialog med länsstyrelserna om vad som krävs av en komplett ansökan med hög kvalitet – bortsett från lokala behov av kompletterande utredningar – och hur processen bör drivas för att fungera effektivt. 

Handbok Täktansökan är i pdf-format och har sex stycken bilagor – samtliga nås i menyn till höger på sidan. Dokumenten öppnas generellt i ett nytt fönster och kan därefter laddas ner. I vissa fall, beroende på inställningarna i användarens webbläsare, laddas de emellertid ner direkt till datorn, ofta till mappen Hämtade filer. 

 

Nollalternativet

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har efterlyst en bättre beskrivning av ”nollalternativet” i 
samband med täktansökan för ny täkt eller förlängt tillstånd i befintlig täkt. Det handlar således om miljökonsekvenser av att en ny täkt inte blir till eller att en befintlig täkt inte får förnyat tillstånd.  
WSP Analys & Strategi har för SBMIs räkning tagit fram ett kalkylunderlag för noggrannare beräkning av transportkostnader och miljöutsläpp från transporter utifrån transportavstånd som gör det möjligt att jämföra alternativ.

 

 

pdfHandbok Täktansökan

pdfBil 1a Enhetliga rimliga villkor

pdfBil 1b Vägledande domar

pdfBil 2a SGUs råd ang vattenverksamhet

pdfBil 2b Generella rekommendationer vattenverksamhet

pdfBil 3 Sevesovägledning

pdfBil 4 Masshantering

 

pdfBehovsredovisning Täkter

pdfBetongballast – Motiv för nya täkter

 

pdfNollalternativet – Beskrivning

pdfNollalternativet – Bildspel

xlsNollalternativet – Kalkylunderlag