Observera att du måste vara inloggad för att ta del av Handbok Säker Täkt, som är exklusiv för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Här är SBMIs Arbetsmiljöhandbok. Den ska täcka branschens vanligaste arbetsmiljöfrågor med information och mallar som stöd för arbetet. Handboken är ett levande dokument som uppdateras och utvecklas. Hör av dig till SBMI om något saknas eller om någon länk slutar fungera. Läs mer om Handbok Säker Täkt.

UEPG – Union Européenne des Producteurs de Granulats – är paraplyorganisationen som representerar den europeiska bergmaterialbranschen.

Buller
Byggnads- och anläggningsarbete
Damm och kvarts
Elsäkerhet
Ensamarbete
Ergonomi
Fallskydd
Gravida och ammande arbetstagare
Introduktion nya medarbetare
Kemikaliehantering
Lastning och lossning
Maskiner och CE-märkning
Medicinska kontroller
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Personlig skyddsutrustning
Riskhantering
Slutna utrymmen
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Sprängning och skutslagning
Trafikrisker och trafikstyrning
Transportörer och ingreppsskydd
Trycksatta anordningar
Vibrationer
Säkra vägar och slänter

Checklistor allvarlig olycka
Nödlägeshantering