SBMIs mål 

SBMI skall tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. SBMI skall göra detta på ett effektivare sätt än om varje företag självt skulle bevaka sitt intresse. Det gör föreningen bland annat genom att
• främja kunskapen om bergmaterialindustrin och dess betydelse för samhället
• öka värdet av bergmaterialprodukter genom att definiera och kvalitetssäkra deras egenskaper och underlätta export genom enhetliga europeiska standarder
• höja branschens anseende hos allmänheten och samhällets beslutsfattare bland annat genom att stimulera till god biologisk mångfald under och efter drift av täkter.
• verka för kortare handläggningstider av täkttillstånd
• kritiskt granska fördyrande lagar och myndighetsregler
• bekämpa onödiga avgifter på täktverksamheten
• främja bättre och mer kostnadseffektiva produktionsmetoder genom bl a stöd till bergmaterialforskningen
• öka tillgången på kompetent personal genom att verka för ökad bergmaterialutbildning i samhället
• främja rekryteringen till bergmaterialindustrin
• öka kompetensen hos personer redan verksamma i branschen genom kurser och branschdagar för anställda i medlemsföretagen

pdfGoda skäl att bli medlem192.27 KB

pdfÅrsavgift för medlemmar64.82 KB

pdfSBMI in english274.6 KB

SBMI och dess medlemsföretag är en del av Svenskt Näringsliv. Avgiften till Svenskt Näringsliv är 0,077 % på utbetalda löner, dock minst 500 kr för hela företaget och obligatorisk. De flesta av SBMIs medlemsföretag är med genom sin arbetsgivareorganisation.


SBMIs verksamhet

Verksamheten inom SBMI drivs främst genom utskott och arbetsgrupper. Klicka här för att se hur SBMI är organiserat.

SBMIs utskott tar fram råd och mallar för medlemmarna. Dessa placeras i allmänhet lösenordsskyddat här på SBMIs hemsida, exklusivt för föreningens medlemmar. Anställda hos medlemsföretag i SBMI loggar in via länken längst till höger i huvudmenyn för att ges åtkomst till exklusivt material. 

Frågor om medlemskap eller inloggning på hemsidan? Kontakta Joakim Heise på SBMIs kansli.

 

Våra medlemmar

 

krossen i vikan

SBMIs Krossutskott på besök i Vikan utanför Göteborg.

 

Stadgar och policydokument

SBMIs stämma har fastställt stadgarna nedan och styrelsen har ställt sig bakom övriga dokument.

pdfSBMIs stadgar51.03 KB

pdfKonkurrenspolicy98.44 KB

pdfExempel på etiska handlingsregler60.04 KB

pdfKriterier för inval och uteslutning396.52 KB

 

Historik

SBMI grundades 1956. En kort exposé över de gångna åren ges i dokumentet nedan.

pdfSBMI – kort historik 219.17 KB 

 

Hitta hit

hitta hit.png

SBMI finns i Svenskt Näringslivs hus på Storgatan 19, Studiohuset plan 2. Med tunnelbana: station Östermalmstorg, uppgång Sibyllegatan.

Med buss: linje 52, hållplats Östermalmstorg. Garage finns under Svenskt Näringslivs hus med nedfart från Artillerigatan.