SBMI och SBMIs systerorganisationer i övriga europeiska länder är medlemmar i, och samverkar med, den Brysselbaserade organisationen UEPG.

UEPG – Union Européenne des Producteurs de Granulats – är paraplyorganisationen som representerar den europeiska bergmaterialbranschen.

Läs mer på UEPGs webbplats.

uepg logo

 

Sustainable Development Awards

Vart tredje år delas UEPG Sustainable Development Awards vid en stor gala i Bryssel.

Sammanställningen av tävlingsbidragen kan ses som ett Best Practice och inspirera till sätt att arbeta med hållbarhetsfrågorna.

pdfUEPG Sustainable Development Awards 20222.66 MB