SBMIs kurser är endast öppna för SBMIs medlemmar och myndighetspersoner inom exempelvis länsstyrelser och statliga verk, dock är kursen Säker Maskinoperatör även öppen för underentreprenörer till SBMIs medlemmar. 

SBMIs branschdagar är öppna för medlemmar och myndigheter, icke-medlemmar kan dock besöka en branschdag på prov – för att bilda sig en uppfattning om värdet av ett medlemskap i SBMI.

För mer information om SBMIs utbildningar och kurser se kalendern eller kontakta Joakim Heise på SBMIs kansli.

 

branschdag1