SBMIs medlemmar består av företag som driver täkter eller legokrossar samt tillverkare och konsulter med anknytning till bergmaterial.

Företag och personer som tillverkar, bearbetar eller säljer bergmaterial eller är verksamma som leverantörer eller konsulter i branschen kan antas som medlemmar i föreningen. Medlemmar har vid årsstämman rösträtt i förhållande till sin medlemsavgift.

Antalet medlemmar i SBMI har utvecklats positivt under de senaste åren.

Länkar till respektive medlems hemsida finns i listorna nedan:

Medlemmar – Producenter

Medlemmar – Leverantörer/Konsulter

mingel2