Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Klicka på en rubrik för att visa underliggande dokument.

Grundutbildning

expand icon A - Produktion

A1 Vilka jobbar i en täkt
A2 Från berg till färdig produkt
A3 Losshållning
A4 Lastning och matare
A5 Krossning - olika krossteg
A6 Krossar - olika typer
A7 Hur materialet transporteras i täkten
A8 Siktar tar fram produkterna
A9 Olika typer av siktar
A10 Upplagshantering
A11 Produkter och produktkvalitet
A12 Provtagning och kvalitetskrav
A13 Utvägning
A14 Arbetsmaskiner
A15 Övervakning av flöden
A16 Dammbekämpning
A17 Vanliga hanteringsfel
A18 Att köra en kross

expand icon B - Täkten och det omgivande samhället

B1 Yttre miljö och drifttillstånd från samhället
B2 Söka täkttillstånd
B3 Myndigheter

expand icon C - Arbetsmiljö och förebyggande av risker

C1 Regelverket del 1
C1 Regelverket del 2
C2 Förebyggande del 1
C2 Förebyggande del 2
C3 Olycksrisker allmänt
C4 Risker med dolor och berg 
C5 Säkert underhållsarbete

expand icon D - Underhåll och service

D1 Löpande tillsyn
D2 Service och underhåll
D3 Grundläggande ellära
D4 Grundläggande hydraulik

expand icon E - Användning av bergmaterial

E1 Bergmaterial i samhället
E2 Bergmaterialindustrin i samhället
E3 Kvaliteten på råmaterialet
E4 Krossat berg, naturgrus och morän
E5 Vägbyggnad - rätt material till rätt lager
E6 Vägbyggnad - vägens uppbyggnad

Interaktiva påbyggnadskurser

expand icon Säker hjullastarförare

E-learningutbildningen Säker hjullastarförare är en interaktiv säkerhetsutbildning för hjullastarförare i bergmaterialindustrin.

Utbildningen består av filmer och diskussionsfrågor som tar upp de vanligaste riskerna och ger information om vad man kan göra för att öka säkerheten. Utbildningen avslutas med ett prov i syfte att säkerställa att deltagaren tagit till sig informationen. 

I början av utbildningen kan man registrera sig med namn och personnummer för att efter avslutad utbildning få ett intyg på att man har klarat samtliga provfrågor med godkänt resultat.

Utbildningen tar ungefär 30 minuter att genomföra.

 

expand icon Interaktiv kurs kvartsdamm

E-learningutbildningen om kvartsdamm är en interaktiv säkerhetsutbildning för alla som vistas i en täkt.

Utbildningen består av filmer och diskussionsfrågor som tar upp de vanligaste riskerna och ger information om vad man kan göra för att öka säkerheten. Utbildningen avslutas med ett prov i syfte att säkerställa att deltagaren tagit till sig informationen. 

I början av utbildningen kan man registrera sig med namn och personnummer för att efter avslutad utbildning få ett intyg på att man har klarat samtliga provfrågor med godkänt resultat.

Utbildningen tar ungefär 20 minuter att genomföra.