SBMIs Krossutskott 2016-2017 består av:

Magnus Reuterwall, ordförande, Skanska

Andreas Almén, Värnamokross

Peter Andersson, Swerock

Pär Burlin, Svevia

Johan Carlsson, Värmdö Schaktmaskiner

Michael Haddleton, ABT Bolagen

Jonas Johansson, Nybrogrus

Pär Johnning, NCC Industry

Niklas Osvaldsson, Swerock

Henrik Westin, Krossekonomi

Björn Strokirk, SBMI

Joakim Heise, SBMI