SBMIs styrelse 2016-2017

Gustaf Werner, Skanska, ordförande, medlem i styrelsens arbetsutskott

Jonas Johansson, Nybrogrus, vice ordförande, medlem i styrelsens arbetsutskott

Pär Åström, Jehander, medlem i styrelsens arbetsutskott

Pär Börjesson, Arvikaåkarnas Grus AB

Magnus Ericsson, Swerock

Anders Gustafsson, Svevia

Erica Nobel, Advokatfirman Delphi

Kenneth Johansson, NCC Roads

Michael Haddleton, ABT-bolagen

Björn Strokirk, sekreterare, medlem i styrelsens arbetsutskott