SBMIs organisation 2015-2016

 

 

SBMI medverkar i följande organisationer och arbetsgrupper:

Bergsam

Bergsprängningskommittén

Geologins Dag, styrelse

Nordcert, styrelse

Nordcerts Tekniska Råd Ballast

Nordiska Sten & Grusindustriförbundet

SGUs Bergmaterialråd

SGUs Råd för Samhällsplanering

Stiftelsen Betong och Ballastindustrins Kvalitetsutveckling, styrelse

Svenskt Näringsliv, styrelse

Svenskt Näringslivs vd-grupp

Swedish Standards Institute, SIS – Europastandardisering

Union Eueopéenne des Producteurs de Granulats, UEPG