SBMIs Krossutskott 2016-2017 består av:

Magnus Reuterwall, ordförande, Skanska

Andreas Almén, Krosskonsult

Peter Andersson och Niklas Osvaldsson, Swerock

Johan Carlsson, VSM

Ulf Eliasson, Svevia

Michael Haddleton, ABT-Bolagen

Jonas Johansson, Nybrogrus

Pär Johnning, NCC Industry

Niclas Pettersson, Jehander

Björn Strokirk, SBMI

Joakim Heise, SBMI