SBMIs styrelse 2018-2019

Gustaf Werner, Skanska, ordförande, medlem i styrelsens arbetsutskott

Jonas Johansson, Nybrogrus, vice ordförande, medlem i styrelsens arbetsutskott

Pär Åström, Jehander, medlem i styrelsens arbetsutskott

Pär Börjesson, Arvikaåkarnas Grus AB

Magnus Ericsson, Swerock

Tomas Johansson, Svevia

Erica Nobel, Advokatfirman Delphi

Björn Abrahamsson, NCC Roads

Michael Haddleton, ABT-bolagen

 

styrelse webb 18 19

Från vänster: Björn Strokirk (VD t.o.m april 2018), Jonas Johansson, Pär Börjesson, Erica Nobel, Pär Åström,
Magnus Ericsson, Gustaf Werner, Michael Haddleton, Mårten Sohlman (VD fr.o.m maj 2018).
På bilden saknas Björn Abrahamsson och Tomas Johansson.