Tidningen Stenkoll

SBMIs tidskrift Stenkoll ges ut vid tre tillfällen per år med ambitionen att spegla och ge läsaren fördjupning i de frågor som är aktuella för bergmaterialindustrin. Det kan röra sig om såväl produktnyheter och arbetsplatsbesök som intervjuer med företrädare för medlemsföretag eller myndigheter. Juridiska frågor behandlas fortlöpande, i varje nummer finns bland annat krönikor skrivna av jurister med djupa insikter i branschen. En av Stenkolls ambitioner är att informera medlemmarna om vad som är på gång inom SBMI och påvisa nyttan av att använda sig av det material i form av handböcker, checklistor och allmänna råd som produceras inom föreningen eller hos medlemsföretagen. 

Stenkoll vänder sig inte bara mot SBMIs medlemmars anställda eller presumtiva medlemmar bland producenter, leverantörer, konsulter med flera utan också mot tjänstemän vid departement, myndigheter, länsstyrelser och kommuner med tillsynsansvar samt politiker och opinionsbildare.

Vill du också få en gratisprenumeration på Stenkoll eller veta mer om tidningen? Mejla joakim.heise@sbmi.se

Är du intresserad av att annonsera kontaktar du Annonshusets Patrik Swenzen via patrik@annonshuset.se

Här kan du läsa de senaste numren av Stenkoll.

 

Stenkoll NR3 2021 etta 5grader

Stenkoll NR2 2021 etta 5grader

stenkoll 1 21

3 20 low

Stenkoll Nr2 2020 etta 5grader

Stenkoll 1 – 2020

Stenkoll Nr3 2019 etta 5grader

Stenkoll Nr2 2019 etta 5grader2

Stenkoll 1 19

stenkoll nr3 2018 etta 5grader

ettan snedstalld

stenkoll 146

stenkoll 144

Stenkoll Nr2 2017 etta 5grader

142 5 grader

Stenkoll 140

stenkoll nr2 2016 2

image001

133 2Bild1

132

Stenkoll 130 5 grader

ettan 135

Stenkoll 128 5 grader

Stenkoll 127 5 grader