Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Lönsam elektrifiering av små bergtäkter

Nu startar projektet Lönsam elektrifiering av små bergtäkter.  Via länkarna nedan hämtas projektbeskrivning och ett kort introduktionsbrev.

Här finns även  en icke-bindande intresseanmälan.

Skicka en undertecknad intresseanmälan till SBMI före sommar­semestern – dvs senast den 12 juli 2019 – om ni har intresse av att medverka i projektet.

docxProjektstartbrev 226.76 KB

docxProjektbeskrivning 1.46 MB

docxIntresseanmälan 89.29 KB

 

Tankar om forskning och utveckling (2009)

filmbild tankar om forskning

 

MinBaS

MinBaS-programmet är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan företag och organisationer inom delbranscherna industrimineral, bergmaterial (ballast) och natursten – MINeral-BAllast-Sten – med stöd av Sveriges Geologiska Undersökning. Sammanlagt var 150-talet företag liksom ett drygt dussin universitets- och högskoleinstitutioner samt FoU-institut engagerade i projektarbetena.

MinBaS I

Under åren 2003-2005 genomfördes etapp I av utvecklingsprogrammet MinBaS. Närmare 200 ingenjörer och forskare deltog aktivt. Programmets omfattning var dryga 49 Mkr. Programmet var mycket framgångsrikt och fick positiva omdömen av externa utvärderare.

Klicka här för att läsa mer om MinBaS I och ladda ner projektrapporter.

Sidan nås även genom att klicka på MinBaS I i vänstermenyn.

 

MinBaS II

Programmet pågick 2007-2010 och bestod av fem programområden och ett stort antal projekt. Total budget var 55 Mkr varav industrin finansierade 29 Mkr och staten via SGU bidrog med 26 Mkr.

Det övergripande målet för hela programmet var att stärka konkurrenskraften och tillväxten hos den svenska industrimineral-, ballast- och stenindustrin, genom att utveckla innovativa produktionstekniker och högkvalitativa produkter. Små och medelstora företag och en resurssnål och hållbar utveckling var i fokus. Ny etablering och ökad sysselsättning skulle främjas.

Klicka här för att läsa mer om MinBaS II och ladda ner projektrapporter.

Sidan nås även genom att klicka på MinBaS II i vänstermenyn.

 

mikroskop


Vinnova-stödda projekt

SBMI har medverkat till att Vinnova-medel inom Utmaningsdriven Innovation har satsats på att utveckla bättre kunskap om hur naturgrus ska kunna ersättas med bergkross.

pdfUthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial 1.71 MB

Genom att medverka i arbetet med Strategisk Forskningsagenda fick MinBaS även del av de projektmedel som detta programområde omfattade.

pdf Kritiska egenskaper hos bergmaterial och alternativa material 2018 9.39 MB

pdfMinBaS Innovation Projektbeskrivning – Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning274.49 KB

pdfFörstudie – Breddad rekrytering till täkter 410.58 KB

SBUF-stödda projekt

SBUF kan ge stöd till anslutna företag, exempelvis NCC, Swerock och Skanska, för att stödja utvecklingsprojekt. SBMI har varit inblandat i nedanstående projekt de senaste åren.

pdfMobilt maskinstopp 602.29 KB

pdfHandbok för biologisk mångfald i täkter 2.05 MB

pdfMarkfilter 2.81 MB

Läs mer