Hållbarhet är ett av Sveriges Bergmaterialindustris prioriterade områden och vi arbetar för att stötta våra medlemsföretag på alla områden som ryms i hållbarhetsbegreppet. Här kan du läsa om vårt bidrag till en mer hållbar framtid.  

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) arbetar för att stötta medlemmarna i hållbarhetsfrågor som är prioriterade i branschen. Det handlar exempelvis om omställningen till en klimatneutral bergmaterialindustri, cirkulär bergmaterialförsörjning och främjandet av biologisk mångfald. Andra viktiga frågor är att främja en sund konkurrens inom branschen samt att främja sociala frågor såsom en säker och hälsosam arbetsmiljö och en jämställd arbetsplats.  

Eftersom bergmaterial produceras genom en utvinningsprocess som tar natur i anspråk, är det viktigt att hushålla med dessa resurser och bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till människa, miljö och samhälle.  

Kontakta oss 

Är du intresserad av att veta mer om SBMIs hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss på kansliet. 

Hållbarhetschef Lisa Sennström, lisa.sennstrom@sbmi.se